Medling i konfliken mellan Hamnfyran och APMT

(Bild: Göteborgs hamn) Hamnfyran har utlyst en åttatimmars strejk efter att ett 30-tal hamnarbetare varslats om uppsägning. (Bild: Göteborgs hamn) Hamnfyran har utlyst en åttatimmars strejk efter att ett 30-tal hamnarbetare varslats om uppsägning.

Medlingsinstitutet har haft överläggningar med parterna Hamnfyran och APM Terminals om konflikten i Göteborgs hamn. Medlarna har lagt en hemställan som parterna ska svara på senast 23 januari, det vill säga dagen före hamnfyrans planerade strejk. (Uppdaterad version)

Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg varslade om strejk på APM Terminals. Strejken är utlyst till klockan 12 tisdagen den 24 januari och är planerad i åtta timmar. Strejken är ett svar på företagets varsel om uppsägning av ett 30-tal fastanställda. Sedan tidigare pågår en blockad mot övertid, inhyrningar och nyanställningar.

Måndagen 16 januari skedde överläggningar mellan APM Terminals, som företräds av Sveriges hamnar, och Hamnarbetarförbundets avd 4 om konflikten under Medlingsinstitutets försorg. Medlingsinstitutet har nu lämnat en hemställan, en formell begäran, som parterna ska svara på senast 23 januari, klockan 10, dagen innan den utlysta strejken träder i kraft.

Tidigare i januari varslade APM Terminals ett 30-tal tillsvidareanställda om uppsägning. Förhandlingar kommer att ske med Transportarbetarförbundet som APM Terminals har tecknat kollektivavtal med.

 

Publicerad 2017-01-13 17:24

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts