74 ton och vägslitageskatt blev heta ministerfrågor

(Bild: Mats Udikas) Infrastrukturminister Anna Johansson mötte medlemmarna i Näringslivets transportråd under höstmötet som arrangerades samtidigt med mässan Logistik&Transport. (Bild: Mats Udikas) Infrastrukturminister Anna Johansson mötte medlemmarna i Näringslivets transportråd under höstmötet som arrangerades samtidigt med mässan Logistik&Transport.

Trafikverket har nu pekat ut vilka vägar som är lämpliga för 74-tons lastbilar, totalt är det 800 mil av det statliga vägnätet. Infrastrukturminister Anna Johansson var på plats på Näringslivets transportråds höstmöte på mässan Logistik & Transport i Göteborg och fick bland annat svara på frågor om den nya bärighetsklassen.

1 mars nästa införs den nya bärighetsklassen BK4 som tillåter fordonståg på max 74 ton brutto. 15 november, dagen före Näringslivets transportråds höstmöte och starten av mässan Logistik & Transport presenterade Trafikverket en rapport som pekar ut de första lämpliga vägarna för 74-tonsfordonen.

De första BK4-vägarna kommer att finnas i fem begränsade områden. Det är i Västerbotten och Norrbotten, Jämtland, Gävleborg och Dalarna, Värmland samt Kronoberg och Kalmar. Det handlar om 8 procent av Sveriges vägnät som får BK4-klassning i ett första skede.  

Särskilt skogsnäringen har agerat att få börja använda 74-tons lastbilar, efter modell från Finland. Transportdirektör Karolina Boholm på branschorganisationen Skogsindustrierna säger att hon naturligtvis önskat att området skulle vara större, men att det viktiga är att det nu verkligen införs.

Infrastrukturminister Anna Johansson som besökte mässan Logistik och Transport 16-17 november var på plats under Näringslivets transportråds höstmöte. Där höll hon ett kort anförande om Infrastrukturpropositionen som nyligen lades fram. Därefter svarade ministern på frågor från medlemmarna i Transportrådet. De representerar stora varuägare och transportköpare inom industri och handel.

Karolina Boholm ledde den delen av mötet och ställde själv en stor del av frågorna. En handlade om utvidgningen av BK4-områdena.

– När vi öppnar fler vägar för 74 ton är avhängigt av hur det här visar sig fungera, svarade infrastrukturministern. Men hon framhöll också att det inte var ett försök, utan att den nya bärighetsklassen införs permanent. Målsättningen är också att dagens alla BK1-vägar för högst 64 ton ska klassas om till BK4.

Infrastrukturministern fick frågor inom flera andra aktuella områden. Medlemmarna i Transportrådet är mycket kritiska till  förslaget till en vägslitageskatt som nu håller på att utredas:
– Det finns tre skäl för en vägslitageskatt. Det är att få in skattepengar. Det ger en möjlighet att övervaka trafiken och bekämpa illojal konkurrens från åkerier som överträder bestämmelserna om vilotider och annat. Det är miljöskäl, svarade Anna Johansson.

– Det kan vara så att vägtransporter kostar något för lite.

En vägslitageskatt kommer att innebära att ytterligare butiker på mindre orter kommer att slå igen, menade Icas logistikdirektör Magnus Stadig. Anna Johansson underströk att en sådan effekt skulle skatten inte tillåtas att få:
– Det beror på hur skatten utformas.

Mats Udikas

Publicerad 2016-11-17 00:23

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!