En vision för både passagerare och gods

 Tobias Jonasson är sedan hösten 2014 verksam som seniorkonsult inom Swecos logistikinriktning. Under de senaste 10 åren har Tobias innehaft olika konsultroller och vd-uppdrag i logistikbranschen. Tobias Jonasson är sedan hösten 2014 verksam som seniorkonsult inom Swecos logistikinriktning. Under de senaste 10 åren har Tobias innehaft olika konsultroller och vd-uppdrag i logistikbranschen.

ÅSIKTEN. I visionen "Järnväg 2050 – En vision om järnvägens framtida roll i samhället" beskriver vi hur en succesiv och målmedveten utbyggnad av persontrafiken samtidigt ger en fördubbling av godstransporter på järnväg, skriver konsulten Tobias Jonasson, Sweco, i en text som publicerades första gången i Transportnytt nr 4-2015. Hans företag har tagit fram sitt övergripande förslag tillsammans med en rad branschaktörer.

 

Järnvägen har förutsättning att erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga transporter, även om den mediala bilden och debatten många gånger ser dyster ut på grund av kapacitetsproblem och ett eftersatt underhåll.

Därtill finns ett komplicerat regelverk som höjer tröskeln för den som vill lyfta över sina transporter på järnväg. Visst har järnvägen stora utmaningar att hantera, men faktum är att godstransporterna med tåg ökar.

Mellan 2001 och 2011 ökade kombitrafiken med över 140 procent, vilket bidrar positivt till samhälle och näringsliv. För en fortsatt stark utveckling krävs dock stora och genomtänkta insatser av alla som är med och utvecklar morgondagens transportsystem i allmänhet och tågtrafiken i synnerhet.

Vad behöver då göras? Många har åsikter om den befintliga järnvägssituationen. Få kommer med förslag på konkreta åtgärder. Ännu färre är de som kopplar konkreta förslag till en vision om järnvägens övergripande funktion i samhället.

Det är varför Sweco, tillsammans med Tågoperatörerna, Jernhusen, Swedtrain, Alstom, Bombardier och Almega har formulerat en vision med tillhörande konkreta åtgärder för att realisera den. Utgångspunkten är ett nationellt perspektiv med ett integrerat förhållningssätt till person- och godstransporter.

Inte sällan framhålls persontrafik och godstransporter som konkurrerande krafter, där godset i alla sammanhang betraktas som förlorare. Vi tror istället att rätt insatser ger förutsättningar för att både människors resande och näringslivets godsflöden att nyttja järnvägen på ett på ett klimatsmart och effektivt sätt.

I visionen "Järnväg 2050 – En vision om järnvägens framtida roll i samhället" beskriver vi hur en succesiv och målmedveten utbyggnad av persontrafiken samtidigt ger en fördubbling av godstransporter på järnväg.

Ett första och avgörande steg i visionen är redan på gång att realiseras genom den så kallade Sverigeförhandlingen där regeringens förhandlingsmän arbetar för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.

Höghastighetsbanorna byggs för persontrafik, men de innebär samtidigt ett rejält kapacitetstillskott till järnvägssystemet som helhet. Persontrafiken längs befintliga stambanor kommer i stor utsträckning flytta över till de nya banorna, vilket i sin tur frigör kapacitet och skapar långtgående möjlighet att utveckla godstrafiken.

Med Järnväg 2050 visar vi hur mer långsiktig planering kan skapa förutsättningar för en järnväg som minskar transporternas klimatutsläpp och skapar ett säkert och effektivt resande för både människor och gods. Sweco vill vara med och bidra i järnvägens utveckling, varför vi också nyligen formerat ett team av specialister från olika verksomhetsområden med koppling till järnvägsfrågor. På så sätt tror vi att vi kan bli ett ännu bättre stöd åt järnvägens intressenter och en aktiv part i att möta utmaningar och realisera åtgärder för framtidens järnväg.

 

Artikeln handlar om

E-mail:
Publicerad 2015-09-09 18:21:24 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.