Elvägen redo för nästa utvecklingssteg

Anders Åkesson är från Kalmar län. Riksdagsledamot sedan 2006 och ledamot i trafikutskottet sedan 2010. Idag är han Centerpartiets talesperson i frågor inom transport, infrastruktur och IT. Till yrket är han utbildningsledare.  (Bild: Anna Simonsson) Anders Åkesson är från Kalmar län. Riksdagsledamot sedan 2006 och ledamot i trafikutskottet sedan 2010. Idag är han Centerpartiets talesperson i frågor inom transport, infrastruktur och IT. Till yrket är han utbildningsledare. (Bild: Anna Simonsson)

Trafikverket och andra aktörer behöver påbörja en färdplan för hur vi ska elektrifiera våra stora vägar och logistikområden, skrev Centerpartiets riksdagsledamot Anders Åkesson på åsiktsplats i Transportnytt nr 4-2018. Sveriges elvägsprojekt visar hur vi kan använda innovativ teknik för att lösa angelägna problem, men demonstrationsprojekt räcker tyvärr inte när omvärlden håller på att springa ifrån Sverige, skriver han.

Klimatkrisen är akut. Om Sverige som land ska klara av att nå de utsläppsminskningar som krävs i och med Parisavtalet så måste vi ställa om vårt samhälle snabbare. Den kanske svåraste biten är transportsektorn, som står för en allt större andel av våra klimatutsläpp. Därefter måste vi lösa problemen med undermålig luftkvalitet. Med en ökad elektrifiering av fordonsflottan löser vi båda problemen.

Den elväg som nu går mellan Arlanda och godsterminalen Rosersberg i Stockholms län är Sveriges andra elvägssträcka och ett utmärkt exempel på hur offentlig sektor och näringsliv kan och bör samarbeta. Den tillkom under alliansregeringen 2014. Elvägsprojekten visar hur vi kan använda innovativ teknik för att lösa angelägna problem.

Mycket av debatten kring omställningen av transportsektorn handlar om åtgärder för bilar, inte minst de nyligen aviserade miljözonerna. Vi menar att det är minst lika viktigt att vi börjar prata om hur vi ställer om de tunga fordonen som står för varutransporter, livsmedelstransporter och annan logistik.

Inte bara ger elektrifiering utsläppsminskningar, ökad energieffektivitet och minskat buller utan de innebär i förlängningen stora kostnadsbesparingar för samhället och alla företag och konsumenter som behöver transportera varor eller gods. Allt detta är speciellt viktigt i storstadsnära områden med stora trafikflöden, trängsel och smutsig luft. Här är elvägarna en bra början, men vi behöver ta nästa steg för att stödja den här typen av innovationer.

Elektrifiering av tunga transporter följer en internationell trend där framförallt logistikområden och hamnar med många, kortare, transporter ställs om till klimatneutrala eller utsläppsfria drivmedel. Ett bra exempel på det är hamnområdena i Los Angeles, en av världens största containerhamnar, som till år 2020 kommer att ha 200 elektrifierade lastbilar och arbetsfordon. Om Sverige hamnar på efterkälken i omställningen så drabbar det inte bara klimatet utan också svensk fordonsindustri med Scania och Volvo i spetsen, arbetstillfällen och teknikutveckling.

Även om de elvägsprojekt som nu genomförs är bra så måste vi ta nästa steg. Demonstrationsprojekt räcker tyvärr inte när omvärlden håller på att springa ifrån Sverige. Trafikverket behöver tillsammans med andra nationella och regionala aktörer påbörja ett arbete med att fram en färdplan för hur vi ska elektrifiera våra stora vägar och logistikområden. Vi förväntar oss att regeringen tar vid och ger tydliga och positiva besked om att gå vidare och utveckla elvägar som ett av många sätt att ställa om transportsektorn i Sverige.

Klimatkrisen och framtidens transporter kräver riktiga lösningar och politiskt handlande. Vi vill se en snabbare elektrifiering och omställning av fordonsflottan, både för bilar och godstransporter. Det behöver genomföras för hela Sverige och det kommer vi att söka väljarnas mandat för på valdagen 9 september.

E-mail:
Publicerad 2018-06-13 14:17:58

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts