Alla de förnybara alternativen behövs

Svante Axelsson är nationell samordnare för kommittén Initiativet Fossilfritt Sverige, som är tillsatt av regeringen. Han har tidigare varit generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen i 16 år. Svante Axelsson är utbildad agronom och miljöekonom. (Bild: Fossilfritt Sverige/Fredrik Hjerling)      Svante Axelsson är nationell samordnare för kommittén Initiativet Fossilfritt Sverige, som är tillsatt av regeringen. Han har tidigare varit generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen i 16 år. Svante Axelsson är utbildad agronom och miljöekonom. (Bild: Fossilfritt Sverige/Fredrik Hjerling)

"Inget kan ensamt ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som används idag. I stället behöver vi se till var de har sina största fördelar", skrev Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på åsiktsplats i Transportnytt nr 2-2018. I artikeln presenterar han Fossilfritt Sveriges skiss över hur framtidens transporter borde se ut. 

Det har länge rått en stor osäkerhet om vilket drivmedel som ska ersätta de fossila när transportsektorn nu snabbt måste ställa om för att klara klimatmålen. Politiken har präglats av ryckighet och olika förnybara alternativ ställs emot varandra på ett sätt som gör att de riskerar att slå ut varandra medan de fossila bränslena fortfarande tillåts dominera marknaden.

Sanningen är att alla de förnybara alternativen behövs. Inget kan ensamt ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som används idag. I stället behöver vi se till var de har sina största fördelar så att det används på ett så samhällsekonomiskt och klimatmässigt optimalt sätt som möjligt. I samtal med företrädare för olika förnybara drivmedel har Fossilfritt Sverige tagit fram en grov skiss över hur de framtida transporterna borde se ut:

1) I staden är luftkvaliteten en avgörande faktor och det är därför här elektrifieringen bör ske först. Elbilar, elbussar och ellastbilar med batterier eller bränsleceller som inte har några lokala utsläpp av hälsovådliga kväveoxider eller partiklar har sina största fördelar här.

2) Regional buss- och lastbilstrafik går med fördel på biogas som görs av restprodukter som ändå måste tas omhand. För sträckor där lastbilstransporter kör pendeltrafik är elvägar ett alternativ och transportföretag med egna tankstationer kan själva välja en mix av biodrivmedel som etanol, biogas eller biodiesel utifrån regionala förutsättningar.

3) Den långväga gods- och persontrafiken på väg kommer i första hand att tankas med hållbart producerad biodiesel (HVO). Dessa bussar och lastbilar som även kör till olika länder i Europa måste kunna tanka överallt och då är biodiesel ett utmärkt drivmedel eftersom det går att blanda fritt med, eller ersätta fossil diesel utan att något i motorn behöver ändras.

4) Godstransporterna på både järnväg och sjöfart har olika lösningar. De kvarvarande dieselloken bör gå på biodiesel, bränsleceller eller elektrifieras med nya ledningar. Sjöfarten går nu i stor utsträckning över till fossil metanol och flytande fossil gas (LNG) för att i första hand minska utsläppen av kväve- och svaveloxider. De är därmed förberedda att tanka förnybar metanol och flytande biogas (LBG).

5) Flyget har på kort sikt inte så många val utöver att gå över till biodrivmedel. Idag skulle det behövas cirka 2 TWh biodrivmedel för att byta ut allt fossilt drivmedel i den inrikes flygtrafiken. På längre sikt kan olika hybridlösningar bli aktuella beroende på hur lätta batterierna blir i framtiden.

Det viktiga nu är att rätt förutsättningar ges för att snabbt få igång en hållbar inhemsk produktion av biodrivmedel och en utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning. Det skulle ge våra företag möjlighet att exportera lösningar till andra länder och göra den nödvändiga omställningen lönsam redan på kort sikt.

E-mail:
Publicerad 2018-05-08 12:51:19 Uppdaterad tisdag, 08 Maj 2018 15:01

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts