Yilport uppges ha koppling till Ryssland

(Bild: Yilport Gävle) De svenska hamnarnas säkerhetspolitiska betydelse fortsätter att ge upphov till diskussioner. Den här gången handlar det om den turkiska hamnoperatören Yilport i Gävle.  (Bild: Yilport Gävle) De svenska hamnarnas säkerhetspolitiska betydelse fortsätter att ge upphov till diskussioner. Den här gången handlar det om den turkiska hamnoperatören Yilport i Gävle.

Frågan vem som ska ha rätt att driva svenska hamnar har aktualiserats igen. Enligt en granskning i Dagens Nyheter har Gävle hamns turkiska ägare Yilport, genom sin moderkoncern Yildirim, kopplingar till ryska regeringen. Trots varningssignaler, och trots att den viktiga hamnen tidigare varit militärt skyddsobjekt, gjordes ingen säkerhetskontroll från svensk sida innan terminalverksamheten i två steg gick över från Gävle kommun till Yilport åren 2012–2013. (Artikeln är uppdaterad)

Sedan sitt förvärv av terminaldriften i Gävle hamn 2013 har turkiska Yilport snabbt etablerat sig som en viktig aktör i den svenska logistiken. Även företagets anläggning av en kombiterminal i Rosersberg norr om Stockholm har stärkt förutsättningarna för varuförsörjning av Stockholm med gods som ankommer i container via fartyg till Gävle och/eller tåg. Genom att dessutom ta över containerterminalen i Oslos hamn har Yilport velat skapa ett alternativ till Göteborg när det gäller anslutning till sjön västerut. 

Dagens Nyheter publicerar nu en mängd uppgifter om indikationer på att Gävle hamn kan ha hamnat under otillbörligt inflytande av den ryska regeringen. Dels uppges den statliga ryska banken VTB Capital ha agerat rådgivare i finansieringen åt moderkoncernen Yildirim vid ett annat stort förvärv. Dels sägs diskussioner ha förts mellan företrädare för ryska staten respektive riskkapitalbolaget Noor Holding, vilket ägde hamnverksamheten mellan 2012 och 2013.

Ryssland generalstabschef Valerij Gerasimov ska i april ha pekat ut Gävle hamn som särskilt intressant för Nato och därmed också för Ryssland, dokumenterat i en öppet tillgänglig video.

Detta är ett i en rad av fall där frågan om Rysslands eventuella inflytande över svenska hamnar blivit kontoversiell. Region Gotland fick bakläxa av utrikesminister Margot Wallström under planer på upplåtelse av Slite hamn till det ryska gasledningsprojektet Nord Stream 2, medan Karlshamn tilläts upplåta mer avgränsade delar av sin verksamhet åt samma projekt. Efter diskussionerna kring Nord Stream 2 tillsatte justitiedepartmentet en utredning om ny lagstiftning, att lämna sitt slutliga förslag 2019.

Förra året lyftes 160 000 teu (måttenhet motsvarande en tjugofotscontainer) i containerlast över kaj vid terminalen. Det gör Gävle till Sveriges tredje största containerhamn, efter Göteborg och Helsingborg. På tre år hade den hanterade containermängden ökat nära 30 procent.

E-mail:
Publicerad 2017-10-18 15:10 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!