Wallenius och SOL satsar på industriell roro

Det nybildade rederiet Wallenius SOL har beställt en serie nya rorofartyg som börjar levereras 2021. (Bild: Wallenius SOL) Det nybildade rederiet Wallenius SOL har beställt en serie nya rorofartyg som börjar levereras 2021. (Bild: Wallenius SOL)

Wallenius och Svenska Orient Linien, SOL, har bildat ett gemensamägt rederi för kortsjötransporter av skogsprodukter och annat gods. Stora Enso och Metsä Board är de första kunderna. Det nya rederiet Wallenius SOL har beställt en serie nya rorofartyg som börjar levereras 2021.

De första kunderna att teckna långsiktiga avtal med är Stora Enso och Metsä Board.

– Tillsammans kan vi erbjuda en stark mix av erfarenhet och kompetens som stöd för en expansiv skogsindustri, säger Ragnar Johansson som är vd för det hälften-hälftenägda Wallenius SOL.

Wallenius bidrar med kompetens inom industriell shipping, skeppsbyggnation och fartygsdrift. SOL har kompetens inom logistik för skogsindustrin och för annan last.

Med industriell shipping menas specialiserad sjöfrakt en viss industris behov, exempelvis transport av gas eller nybyggda bilar. Så är till exempel Wallenius sedan 1990 hälftenägare i UECC tillsammans med Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. UECC äger 18 fartyg specialiserade för transporter av nybilar (PCTC, Pure car and truck carriers) för kortsjötrafik.

Men den starka allmänna trenden att flytta gods från landsväg till sjön betyder att det nya rederiet strävar efter att inte vara helt beroende av en enda kund eller kundtyp, förklarar Ragnar Johansson:

– Att ta hand om mer av landtransporterna ligger helt i linje med det vad vi försöker göra genom att skapa en ny effektiv och miljövänlig infrastruktur för industrin i Bottenviken och längs Östersjöns stränder. Och det inte bara för skogsindustrin, utan även annan industri.

­– Nordgående båtar på väg hem kommer att kunna ta insatsvaror till industrin, även stål och gruvindustrin, konsumentvaror till befolkningen i norr och mycket annat, tillägger han.

Vilka typer av gods klar båtarna?

– Våra båtar är byggda för att klara arktiska farvatten och en däckstyrka som klarar av tunga laster som stål, papper eller andra skogsprodukter, svarar Ragnar Johansson. Men vi har också byggt in så stor flexibilitet som möjligt för att klara de flesta andra typer av gods. Vi får även stor containerkapacitet.

Fem fartyg ingår i systemet från starten.

– Men vi har inte bestämt ännu om det blir fyra nya, eller strax därunder, säger Ragnar Johansson. De som byts ut mot modernare konstruktioner drivs med LNG (flytande naturgas). Leverans av de nya fartygen är planerad till 2021.

Linjetrafiken omfattar fem hamnar med regelbundna anlöp på kontinenten och i Storbritannien.

Blir det fler hamnar?

– Det är inget jag kan berätta om nu, men det finns långt gångna planer på att addera fler hamnar.

Mats Thorén

Publicerad 2019-04-24 11:31

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!