– Vägpaketet i mål, nya EU-regler för cabotage och utstationering

Johan Danielsson representerade Europaparlamentet i förhandlingarna om vägpaketet. (Bild: Socialdemokraterna) Johan Danielsson representerade Europaparlamentet i förhandlingarna om vägpaketet. (Bild: Socialdemokraterna)

Trepartsförhandlingarna i EU om vägpaketet har nu avslutats. Förhandlarna i Europaparlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet har enats om regler för cabotage, kör- och vilotider för chaufförer och utstationeringsregler för vägtransportsektorn.

– Äntligen har vi gått i mål.

– Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut, hävdar socialdemokraten Johan Danielsson som representerar Europaparlamentet i förhandlingarna. Överenskommelsen handlar om vägpaketet som innehåller tre lagförslag:

  • utstationeringsregler i vägtransportsektorn,
  • kör- och vilotider,
  • cabotagetransporter, det vill säga regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder.

Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter enligt pressmeddelandet från socialdemokraterna.

Överenskommelsen inkluderar att alla lastbilar, inklusive lätta lastbilar, måste följa alla regler, att förarna måste återvända till hemlandet minst var tredje vecka, att lastbilarna måste återvända till landet där den är registrerad minst var åttonde vecka och att alla lastbilar måste ha färdskrivare med GPS.

Överenskommelsen ställer krav på rimliga kör- och vilotider men där nuvarande regler kvarstår för nationella transporter och busstransporter.

Paketet med de tre lagförslagen presenterades våren 2017 och efter två och ett halvt års förhandlingar i Europaparlamentet och medlemsländerna i Ministerrådet kunde en överenskommelse nås.

–  Förutom bättre regler har vi fått verktyg som är helt nödvändiga för att vi ska kunna kontrollera de nya reglerna, menar Johan Danielsson.

Det som återstår innan överenskommelsen börjar gälla är att den ska godkännas av Europaparlamentet och Ministerrådet.

Publicerad 2019-12-12 11:15

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!