V knep utskottets ordförandepost

Jens Holm (V) till vänster, Anders Åkesson (C) till höger.  (Bilder: Riksdagen) Jens Holm (V) till vänster, Anders Åkesson (C) till höger. (Bilder: Riksdagen)

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm blir ordförande, och centerpartisten Anders Åkesson vice ordförande, för riksdagens trafikutskott. Här hittar du namnen på alla 17 ledamöter.

Karin Svensson Smith (MP) har lämnat riksdagen, och på hennes ordförandestol i trafikutskottet efterträds hon av den sociologiutbildade journalisten Jens Holm (V), riksdagsledamot sedan 2010. Vice ordföranden Anders Åkesson (C) titulerar sig utbildningsledare efter anställningar inom bland annat studieförbundet Vuxenskolan, och är riksdagsledamot sedan 2006.

Övriga 15 ledamöter av trafikutskottet under de fyra åren som kommer är de följande.
Johan Büser (S)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Jasenko Omanovic (S)
Teres Lindberg (S)
Elin Gustafsson (S)
Emma Berginger (MP)
Helena Gellerman (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Sten Bergheden (M)
Anders Hansson (M)
Edward Riedl (M)
Jessica Rosencrantz (M)
Patrik Jönsson (SD)
Thomas Morell (SD)
Jimmy Ståhl (SD)

Jens Holm ser som sin viktigaste uppgift att verka för kraftig minskning av transportsektorns växthusgasutsläpp, i linje med klimatmålet för 2030.

– Transportsektorn är det område där det anses svårast att minska utsläppen. Samtidigt står vi inför en revolution med elbilar och intresset för att cykla och resa kollektivt ökar. Det innebär att vi behöver bygga ut kollektivtrafiken, cykelinfrastrukturen och se till så att fordonsflottan blir fossilfri, säger Jens Holm i ett pressmeddelande från Vänsterpartiet.

E-mail:
Publicerad 2018-10-03 16:49 Uppdaterad onsdag, 17 oktober 2018 22:45

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021