Tre mil rustad järnväg för en miljard

Den numera upprustade järnvägen mellan Kilafors vid norra stambanan och Söderhamn vid Ostkustbanan. Foto: Trafikverket Den numera upprustade järnvägen mellan Kilafors vid norra stambanan och Söderhamn vid Ostkustbanan. Foto: Trafikverket

Den öppnades för trafik redan för två år sedan men de sista arbetena blev klara i år. Det rustade enkelspåret Kilafors-Söderhamn skapade en ny väg för järnvägsgodset och gav mer utrymme till persontågen.

Den 31 kilometer långa enkelspåriga elektrifierade järnvägen mellan Kilafors och Söderhamn stängdes för mer än tio år sedan för trafik och fick sedan stå och förfalla. brosegerstaTills Trafikverket runt 2008-2009 tog beslut om en totalupprustning av banan för att kunna använda den för godstrafik.

– Det var en totalupprustning där vi grävde upp hela banvallen, stängde ett 50-tal plankorsningar, rustade tre broar. Sedan byggde vi också flera nya vägbroar över järnvägen. Vi gjorde även en mötesstation för 750 meter långa tåg vid Mobodarna, berättar Magnus Gilljam som var projektledare för byggprojektet som hade en budget på cirka 990 miljoner kronor.

Sedan hösten 2018 rullar åter godståg på järnvägen Kilafors-Söderhamn. Den stora vinsten med järnvägen är att man nu kan leda fler godstransporter via inlandet och frigöra kapacitet för persontrafik på Ostkustbanan. Genom att nu kunna flytta över godståg som inte har slutdestination Gävle från kusten till inlandet via Botniabanan och Ådalsbanan så har Trafikverket ökat kapaciteten för snabbgående persontrafik mellan Söderhamn-Gävle på Ostkustbanan.

BILDEN T H: Järnvägen Kilafors-Söderhamn, här vi bron över Ljusnan vid Segersta. Foto: Trafikverket

BILDEN UNDER: Karta över järnvägen mellan Kilafors i väster och Söderhamn i öster.

Pierre Kjellin
Tel: 070-334 50 09 

 

KilaforsSoderhamn

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-10-29 10:06 Uppdaterad torsdag, 29 oktober 2020 11:21

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!