Transport visar "viss förståelse" för Sveriges Hamnars lockout – medlare utsedda

Varslet mot Helsingborgs hamn gäller total arbetsnedläggelse i två timmar på onsdag förmiddag den 23 januari. (Bild: Helsingborgs hamn) Varslet mot Helsingborgs hamn gäller total arbetsnedläggelse i två timmar på onsdag förmiddag den 23 januari. (Bild: Helsingborgs hamn)

Hamnarbetarförbundet har lagt nya konflikvarsel med timslånga strejer i ett flertal hamnar med start 23 januari. Sveriges Hamnar svarar med att lockouta medlemmarna i Hamnarbetarförbundet under strejkdagarna. Medlare har utsetts i konflikten. Transportarbetareförbundet som också organiserar hamnarbetare säger att de har "viss förståelse" för lockouterna. (Artikeln har uppdaterats)

Förhandlingar under november och december mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar har inte medfört genombrott i den avgörande frågan: Ska Hamnarbetarförbundet vara fullvärdig part i ett kollektivavtal parallellt med det som Transportfacket har, eller ska det ha ett underordnat så kallat hängavtal? Hamnarbetarförbundet önskar sig det förstnämnda, arbetsgivarna har föreslagit det sistnämnda. Vad gäller avtalets innehåll i sak säger båda sidor att det skulle kunna omfatta villkor identiska med dem i Transportavtalet.

Så nu blåser Hamnarbetarförbundet till strid. Varslen listas på förbundets hemsida, och ser per onsdag 16 januari ut som nedan.

9 orter drabbas av totala arbetsnedläggelser på några timmar i sträck. Till det kommer att Shorelinks verksamhet i Bottenviken – Piteå, Skellefteå och Luleå – omfattas av två veckors blockader mot övertid, nyanställning och inhyrning. Det kan noteras att Göteborg – som är Sveriges största hamn och där containeroperatören APMT har legat i djup konflikt med Hamnarbetarförbundet härom året – inte står med på listan.

Sveriges Hamnar, som företräder hamnarna, svarar nu med heldagslockouter i de berörda hamnarna. Arbetsgivarna understryker att lockouten enbart riktar sig mot medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

– Sveriges Hamnars lockoutåtgärder är nödvändiga försvarsåtgärder. Konflikten kan kosta Sverige miljardbelopp om den tillåts fortgå, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar.

– För oss är det viktigt att värna stabiliteten i den svenska modellen. Det avtal vi erbjuder innebär en rättslig garanti om samma anställningsvillkor för alla hamnarbetare i Sverige. Det skulle även ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Därför är det förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef hos Sveriges Hamnar.

Medlingsinstitutet har tillsatt medlare i hamnkonflikten innan strejk bryter ut på onsdag i nästa vecka. Medlare blir Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström.

Peter Winstén, avtalssekreterare på Transportarbetareförbundet om också organiserar hamnarbetarna, kommenterar konflikten.

–  Vi tycker att Hamnarbetarförbundets agerande är djupt olyckligt och direkt oansvarigt. Det drabbar svenska hamnarbetare, det drabbar svensk import och exportindustri och i förlängningen riskerar det att drabba även klimatet om fler transporter flyttas över på väg.

– Detta riskerar även att driva arbetsgivarna i famnen på bemanningsföretag. Varför detta är något som hamnarbetarbundet skulle vilja är en fullständig gåta.

– Det vi kan konstatera är att det är långt ifrån att ta ansvar för hamnbranschen och jag skulle inte vara sanningsenlig om jag inte sade att jag har viss förståelse för hur arbetsgivarna nu agerar.

Hamnarbetarförbundet listar orterna efter när varslen är lagda. För att beräkna vilken dag strejken äger rum kan man överlag addera nio dagar till varslet för respektive plats. De första varslen, lagda den 14 januari, gäller alltså konfliktåtgärder som inleds den 23 januari, etc.

Varsel lagda den 16 januari
Avd 6 Helsingborg
Avd 11 Gävle
Avd 30 Malmö
Avd 81 Söderhamn

Varsel lagda den 15 januari
Avd 1 Stockholm
Avd 8 Sundsvall
Avd 11 Gävle
Avd 121, Karlshamn

Varsel lagda den 14 januari
Avd 6 Helsingborg
Avd 8 Sundsvall
Avd 11 Gävle
Avd 30 Malmö
Avd 80 Holmsund (Umeå)
Avd 81 Söderhamn
Avd 121 Karlshamn
Avd 132 Bottenviken (Piteå m fl), övertidsblockad mm under ett par veckors tid

 

Publicerad 2019-01-16 13:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!