Transport tar kollegors samarbets-ja för nej

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg ligger bakom diskussionerna mellan de två stora arbetarförbunden i hamnarna. Till bakgrunden hör även frostig historik förbunden emellan. (Bild: Göteborgs hamn) Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg ligger bakom diskussionerna mellan de två stora arbetarförbunden i hamnarna. Till bakgrunden hör även frostig historik förbunden emellan. (Bild: Göteborgs hamn)

Hamnarbetarförbundet säger sig acceptera ett förslag från LO om att börja förhandla om kollektivavtal i kartell med Transportarbetareförbundet, ingå gemensam fredsplikt – och till och med gå samman. Men hårda kringformuleringar kan förstås som villkor, och LO-anslutna Transport tolkar sina kollegors besked som ett avvisande.

Det var vid en presskonferens på onsdageftermiddagen, den 21 mars, som Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson återgav styrelsens ställningstaganden till LO:s förslag, på tre viktiga punkter. Frågan är högaktuell i samband med konflikten vid APMT i Göteborg de senaste åren, vilken lett regeringen till att föreslå begränsningar av strejkrätten.

· Styrelsen går med på att teckna kollektivavtal med samma innehåll som LO-anslutna Svenska Transportarbetarförbundet, med fredsplikt gentemot arbetsgivarsidan.
· Hamnarbetarförbundet accepterar att samarbeta med Transport i en gemensam förhandlingskartell gentemot arbetsgivarna. Om de tu blir oense ska en skiljeman få greppa bollen.
· De två förbunden ska underteckna en avsiktsförklaring om sammangående och tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram hur det ska gå till.

De budskapen om enighet följdes dock av tuffa markeringar mot Transport, som kom med gensvar redan inom tjugo minuter från starttiden för Hamnarbetarförbundets presskonferens: ”Vår tolkning är att Hamnarbetarförbundet säger nej till LO:s förslag”, inledde Transport lakoniskt.

Transport tillägger dock att ”vi vill absolut inte stänga några dörrar utan är naturligtvis öppna för fortsatta diskussioner”, samt att man uppskattar dialogen som de två förbunden har haft de senaste månaderna.

I pressmeddelandet från Hamnarbetarförbundet återgavs följande citat från Erik Helgeson:

– Tyvärr innebär det skriftliga förslaget [från LO] inget jämbördigt avtalssamarbete utan att Hamnarbetarförbundet formellt underställs Transport genom att teckna ett hängavtal. Likaledes har man skrivit in ett förbehåll om att Hamnarbetarförbundet ska gå upp i Transports befintliga stuveriavdelningar. För oss är det avgörande att hamnarbetarna kan behålla vår basdemokratiska organisationsmodell med exempelvis beslutande medlemsomröstningar samt korta avstånd mellan medlemmar och representanter. Vår förhoppning är att samtalen med LO och Transport kan fortsätta i en anda av ömsesidig respekt för varandras organisationer.

– Ett samarbete måste bygga på ömsesidiga kompromisser, inte på att den ena parten äter upp den andra. Om arbetsgivarna eller Transport misstar kompromissvilja för svaghet, kommer det tyvärr bli dyrköpt för oss allihop.

I Hamnarbetarförbundets relation gentemot arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar skedde nyligen en försämring genom att samtliga medlemshamnar avslutade de samarbeten, utanför avtal, som parterna i praktiken har haft i de flesta hamnar.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2018-03-22 11:08

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!