Trafikanalys föreslår miljöbidrag till tunga fordon

För att öka takten när det gäller att införa miljövänliga lastbilar föreslår Trafikanalys ett miljöbidrag. (Bild: Trafikanalys) För att öka takten när det gäller att införa miljövänliga lastbilar föreslår Trafikanalys ett miljöbidrag. (Bild: Trafikanalys)

För att omställningen av tunga fossildrivna fordon till miljövänligare drivmedel ska gå snabbare föreslår Trafikanalys ett bidrag till dem som köper fabriksnya lastbilar över 16 ton, förutsatt att de drivs med el, gas eller etanol. Redan 2020 skulle miljöbidraget kunna införas enligt förslaget.

På regeringens uppdrag har myndigheten Trafikanalys undersökt hur tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser skulle kunna främjas. Utredningen har också sett över behovet av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon.

I Trafikanalys förslag konstateras att det finns cirka 84 000 tunga lastbilar i trafik i Sverige. Av dem är 97 procent dieseldrivna och bara 1,4 procent är särskilt konstruerade för alternativa drivmedel. Varje år nyregistreras knappt 8 000 tunga lastbilar i Sverige och Trafikanalys bedömning är att omställningen mot fossilfrihet kommer att gå långsammare för tunga lastbilar än för personbilar och bussar.

Det nya bidraget, eller miljölastbilspremien, föreslås bli 40 procent av merkostnaden för fordonet, jämfört med motsvarande diesellastbil. För små och medel­stora företag föreslås premien uppgå till 60 respektive 50 procent av merkostnaden.

Det är viktigt att premien konstrueras så att fordonen blir kvar i Sverige, menar Trafikanalys. Det kan ske genom att premien blir ett villkorat bidrag, där villkoret är att fordonet förblir i det svenska fordonsregistret i minst fem år.

Publicerad 2019-03-06 17:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!