Tågbranschen samlar sig kring lastsäkerhet

En dåligt säkrad trailer orsakade den svåra tågolyckan med åtta döda på Storabältbron i januari i år. Det är en orsak till att tågbranschen nu vill höja säkerhetsnivån för kombitransporter. (Bild: Krister Hansson, Aftonbladet/TT) En dåligt säkrad trailer orsakade den svåra tågolyckan med åtta döda på Storabältbron i januari i år. Det är en orsak till att tågbranschen nu vill höja säkerhetsnivån för kombitransporter. (Bild: Krister Hansson, Aftonbladet/TT)

Den allvarliga tågolyckan på Stora Bält i januari i år har gjort att frågan om lastsäkring av trailrar och containrar på godståg har blivit högaktuell. Branschorganisationen Tågoperatörerna tar nu ansvar för en övergripande policy för lastsäkringen.

Branschföreningen Tågoperatörerna samlar sig nu kring en policy för järnvägsföretag och kombiterminaloperatörer i syfte att höja säkerhetsnivån på intermodala transporter.

Ett liknande samverkanssystem finns sedan ett par år bland aktörer inom rundvirkestransporter, där berörda järnvägsföretag och timmerterminaler skapat en gemensam utbildningsnivå för lastning av rundvirke och en certifiering av lastpersonalen. Det var ett resultat av stormen Gudrun och de problem som uppstod när stora mängder stormfälld skog snabbt behövdes forslas undan. Den svåra olyckan på bron över Stora Bält i januari i år som dödade åtta personer och stoppade trailertågtrafiken under en tid, satte ytterligare tryck på frågan. 

– Lastsäkerhetsreglerna förvaltades tidigare av Internationella järnvägsfederationen UIC i Paris och var därmed knutet till dess medlemsföretag, varav Green Cargo är ett, säger Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna. Från svensk sida hade vi först tänkt att Trafikverket eller Transportstyrelsen skulle ta över ansvaret.

Efter diskussioner på departementsnivå beslutades att Tågoperatörerna skulle ta hand om förvaltningen för svenska godsoperatörers räkning, förklarar han vidare.

– I samband med Gudrun och de nya reglerna så kom frågan upp om hur man skulle förvalta dem framöver. Det var naturligt att det blev vi, eftersom vi kunde mest om detta. Stora Bält-olyckan gjorde att frågan om alla typer av last blev högaktuell.

Transportföretagen har fokusgrupper där alla operatörers säkerhetschefer deltar. Kärnan i samarbetet kommer att vara en expertgrupp sammansatt av representanter från järnvägsföretag och terminalbolag. Även organisationerna Sveriges hamnar, Sveriges Åkeriföretag och Transportindustriförbundet bjuds in.

Säkerhetsansvaret mellan järnvägsföretagen och terminaloperatörerna regleras i kommersiella avtal mellan parterna. En branschgemensam policy har uppenbara fördelar eftersom samma terminal ofta lastar åt flera järnvägsföretag.

Vid Tågoperatörernas möte i maj var övertygelsen stark hos alla att samarbetet kommer att bidra både till högre säkerhet och bättre effektivitet, skriver Green Cargo i ett pressmeddelande. En fel lastad enhet som upptäcks av syningspersonalen strax före tågavgång skapar stress och förseningar.

Publicerad 2019-06-19 08:04

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!