Systeminförande vållar köer hos APMT

Förseningar och köer har rått i Göteborgs containerhamn sedan ett nytt verksamhetssystem togs i bruk i måndags.

Skaraslättens Transport, som hanterar mycket containergods till och från hamnen, beskriver på sin hemsida veckans läge i termer av kaos och extrema köbildningar. (Företaget hörde till dem som prövades hårt av förra årets återkommande störningar vid hamnterminalen, och rekommenderade då på sin hemsida att kunder skulle överväga andra hamnar.)

Katrin Lemming, kommunikationsansvarig vid APMT i Göteborg, bekräftar och beklagar att det har rått, och fortfarande råder, störningar.

– Vi gör en investering i ett system som 70 procent av alla terminaler i världen använder. Det är en del av vår uppgradering av terminalen. När vi kan få full utväxling av systemet ska det optimera vår planering och våra flöden och ge högre effektivitet. Men just nu är det lite stökigt, och vi ber om ursäkt för det, säger Katrin Lemming till Transportnytt.

Enligt Katrin Lemming fungerar flödena nu gentemot fartygen och vad gäller tomma containrar, medan problem återstår vid mottagningsparken – där åkerierna hämtar och lämnar containrar – och gentemot järnvägssidan.

– Vi har tillsatt mer personal i alla delar, såväl i kundtjänst som godshantering, men det är ett stort system och även om vi har planerat väl så är det en stor förändring för alla inblandade.

Katrin Lemming förutspår dock att situationen imorgon fredag kommer att ha hunnit bli betydligt bättre vid mottagningsparken. Vid järnvägen ska viss förbättring märkas då, och sedan successivt mer in i nästa vecka och framåt.

Det var i måndags, den 10 oktober, som Göteborgs hamns containerterminaloperatör APMT tog terminaloperativsystemet Navis i bruk, efter att tidigare ha använt ett kallat Catos. Systemet är centralt för att styra containerförflyttningarna så att de görs effektivt.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2016-10-13 11:23

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!