"Större lastbilar håller utsläppen nere"

Modulsystemet EMS gör det möjligt att koppla samman dragbilar och släp i olika kombinationer. Här är maxlängden 25,25 meter. (Bild: Danska transportministeriet) Modulsystemet EMS gör det möjligt att koppla samman dragbilar och släp i olika kombinationer. Här är maxlängden 25,25 meter. (Bild: Danska transportministeriet)

Europas branschorganisation för lastbilstillverare, ACEA, förspråkar längre lastbilar på Europas vägar. Det skonar miljön.

European Automobile Manufacturers Association, ACEA, vill se regeländringar som skulle tillåter lastbilar med dubbelt så stor lastkapacitet som dagens att färdas på vägarna.

Ett så kallat high-capacity transport system syftar till att lastbilar med upp till 32 meters längd skulle kunna färdas på särskilt utvalda delar av EU:s vägnät.

ACEA poängterar att detta system ökar effektiviteten genom färre fordon totalt sett och positiva effekter på miljön. Enligt ACEA:s studier kan tre högkapacitetsfordon ersätta sex vanliga lastbilar vilket skulle minska koldioxidutsläppen med upp till 27 procent.

Lastbilstillverkarna vill dra sitt strå till stacken, skriver ACEA i ett pressmeddelande, och menar att EU:s nyligen beslutade utsläppsbegränsningar inte är tillräckliga för att minska den totala miljöbelastningen från vägtrafiken. Transportbehoven ökar hela tiden och högre kapacitet på lastbilarna är ett effektivt sätt att hålla utsläppen nere, utan att behöva göra större utbyggnader eller ändringar i det befintliga vägnätet.

Särskilt i de centrala delarna av Europa är längre lastbilar, så kallade "Gigaliners", impopulära. Sverige och Finland är sedan tidigare de länder i EU som tillåter de längsta lastbilarna, idag gäller tåglängden 25,25 meter i länderna enligt det så kallade EMS, European Modular System. I Europa är 18,75 m en vanlig maximal tåglängd, men längre bilar enligt EMS har efter hand accepterats i flera länder. Det är främst Danmark, Belgien, Nederländerna, Portugal, Spanien och många tyska delstater.  

Publicerad 2019-05-09 09:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna