Skellefteå bygger ut med en ny kaj

Skellefteå vill bygga ut hamnen så att kapaciteten fördubblas till 2 miljoner ton per år. (Bild: Sklellefteå Hamn) Skellefteå vill bygga ut hamnen så att kapaciteten fördubblas till 2 miljoner ton per år. (Bild: Sklellefteå Hamn)

Skellefteås nya kaj ger möjlighet att in fler och större båtar och därmed hantera dubbelt så mycket gods, från dagens 1 ton till 2 miljoner ton gods. Farledsdjupet ökas också.

Tillstånd är sökt för att anlägga kajen i norra delen av den befintliga hamnbassängen, i Kallholmsfjärden. Kajen ska bli 250 meter lång och stå klar 2024.

Skellefteå Hamn förvaltar infrastrukturen i de olika hamnavsnitten, inklusive ytor och magasin i samarbete med Shorelink Terminal som är stuveribolag i hamnen.

Kunder i hamnområdet är Kuusakoski som är största hyresgästen och hyr en yta på 60 000 kvm i hamnens sydöstra hörn. Skellefteå Kraft arrenderar ett område för sitt pelletsmagasin. I oljehamnen i norra hamnen huserar Wibax och Almer Oil som lagrar och försäljer kemikalier och petroleumprodukter. Norra Skogsägarna är stor kund hos hamnen.

I Skellefteå Hamn finns en terminal för gods som kommer och går med järnväg till Skellefteå. Där lastas även containrar på järnväg för vidaretransport ut i världen.

Hamnledningen ser kajen som en av flera framtidsinvesteringar.

– Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler och större fartyg, säger hamnchefen Lars Widelund i ett pressmeddelande.

Mark- och miljödomstolen har redan gett sitt godkännande till att påbörja muddring i Kallholmsfjärden för att göra en djupare infart. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskärsverken ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är kajbygget.

– Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. En investering på en halv miljard är inget som en privat aktör kan räkna hem. Däremot kan kommunen se samhällsfördelar, tillägger Lars Widelund.

Publicerad 2019-11-27 17:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna