Så vill fraktköparna bekämpa containerkarteller

(Bild: MSC) MSC och andra interkontinentala rederier möter skärpta informationskrav från Europas stora fraktköpare. (Bild: MSC) MSC och andra interkontinentala rederier möter skärpta informationskrav från Europas stora fraktköpare.

Oceanrederierna hittar allt fler sätt att samarbeta, och containermarknaden styrs redan av fyra jätteallianser. Det oroar Europas fraktköpare, som nu föreslår mer rapportering för att säkerställa konkurrensen och bekämpa karteller

Transportörernas samarbeten är på gott och ont, konstaterar transportköparorganisationen European Shippers' Council, ESC, i ett åttasidigt "white paper" som publicerades under sommaren. Att redarna sluter avtal exempelvis om att dela fartyg (VSA – vessel sharing agreements) eller hamntider (SE – slot exchanges) kan förbättra resursutnyttjandet, men deras allianser riskerar samtidigt att försämra konkurrensen så att det driver upp transportpriserna, befarar ESC.

Vad gäller containertransporterna mellan kontinenterna skriver ESC att fyra allianser helt dominerar marknaden. Att döma av marknadsandelsdiagram i vitboken handlar det om Maersk, G6, CKYHE och MSC.

Som medicin föreslår ESC framför allt rikligare rapportering av marknadsdata, dels från redarna men även transportköparna själva emellan. Första stegen blir att komma överens om vilka nyckeltal som ska rapporteras, och i vilket format. Samarbetet behöver vara globalt, framhåller ESC, som inte minst vill se konkurrensgranskningsmyndigheterna i såväl EU som Kina och USA engagera sig tillsammans. Med standardiserade formulär, efter förebild från den amerikanska regleringsmyndigheten FMC, ska transportköparna kunna hjälpa konkurrensmyndigheterna att jaga karteller.

ESC tänker sig dock att även rederierna skulle kunna dra nytta av information från kundledet ifall den användes för exempelvis globala prognosöversikter. Ett försök skulle kunna genomföras i Europa under slutet av 2015 och första halvan av 2016, skriver organisationen.

Alexander Kristofersson

E-mail:
Publicerad 2015-08-12 16:03 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021