Så var trafiken på Öresundsbron under jubileumsåret

Öresundsbron Foto: Trafikverket Öresundsbron Foto: Trafikverket

Öresundsbron firar i år 20 år sedan öppnandet år 2000 och pandemin gjorde att trafiken över bron i år minskade kraftigt – utom för en kategori.

Öresundsbron firar i år 20-årsjubileum sedan öppnandet och de första tio veckorna i år var trafiken över bron i nivå med 2019. Men efter att coronapandemin bröt ut i Sverige i början på året har trafiken över bron minskat kraftigt.

Till och med julveckan hade det gjorts cirka 4,6 miljoner passager över Öresundsbron, vilket är cirka 38 procent färre passager jämfört med samma period 2019. Störst var minskningen av fritids-, buss- och företagstrafiken över bron. Pendlingen minskade med 25 procent.

Den trafikkategori som avviker är godstrafiken som i år rullat över Öresundsbron på nästan samma nivå som i fjol.

Åtgärder som gjorts på Öresundsbron i år (2020):

Byte av belysning: Brons 20 år gamla brobelysning byttes ut inför jubileet. Den är mer dynamisk och väntas minska energiförbrukningen med 80 procent jämfört med den gamla brobelysningen.

Asfaltering: Glesare trafik i år gjorde att man tidigarelade flera stora underhållsprojekt. Under försommaren monterades nya vägräcken och hela bron fick ny asfalt.

Målning: Den första målningssäsongen är över. Fem procent av Öresundsbrons stålkonstruktion har målats om sedan den första målningsplattformen togs i bruk i april. Nästa år ökar takten med ytterligare två specialbyggda målningsplattformar och fler målare. Tidsplanen håller och allt väntas vara målat 2032.

Betonginspektion: Öresundsbrons pyloner, pelare och övrig betong inspekterades rutinmässigt i somras – för första gången med hjälp av drönare. Med bilder från drönare, artificiell intelligens och manuella expertutlåtanden görs en ny bedömning av Öresundsbrons betong.

Publicerad 2020-12-30 09:51

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!