Så ska vägtransporterna elektrifieras

infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är ordförande i Elektrifieringskommissionen. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är ordförande i Elektrifieringskommissionen. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) måste takten i elektrifieringen av de tunga vägtransporterna öka. En ny handlingsplan har nu presenterats av Elektrifieringskommissionen. 

Elektrifieringskommissionen tillsattes av regeringen för ett år sedan och består av 16 ledamöter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor. 

Kommissionen har i uppdrag att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och har i dagarna presenterat en handlingplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs de större svenska vägarna, med fokus på tunga transporter. 

Plan i tio steg
Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar tio steg som ska påskynda elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

– Ambitionerna på klimatområdet måste höjas och Sverige ska vara en föregångare i klimatomställningen. För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering av vägtransporterna och elektrifieringen behöver ske i närtid. Den resa Sverige har gjort för elektrifieringen av personbilar ska vi nu göra för lastbilar, men snabbare. De tio stegen i handlingsplanen visar vägen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), som är ordförande i Elektrifieringskommissionen, i ett pressmeddelande.

Laddpunkter, nätkapacitet och vätgas
Av handlingsplanen framgår bland annat att de tunga lastbilarnas behov av laddningspunkter ska kartläggas, och att detta sedan ska jämföras med hur elnäten kan möta behoven. 

Vidare framgår att fordonstillverkarna Volvo, Daimler och TRATON med start nästa år ska installera och driva ett högpresterande publikt laddningsnätverk för batteridrivna tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa. 

För att påskynda elektrifieringen av transporter ska elnätsbolagen säkerställa nätkapacitet för laddinfrastrukturen, och vidare uppger Circle K, OKQ8 och Preem att man ska etablera laddstationer på ett stort antal av sina drygt 2 000 drivmedelsstationer.

I handlingsplanen utlovas också att tankning av vätgas ska möjliggöras på fler platser i landet. 

Välkomnas av branschen
Branschorganisationen Transportföretagen välkomnar Elektrifieringskommissionens handlingsplan:

– Elektrifiering kommer spela en stor roll för att klimatmålen ska nås i tid. Vi vill se både satsningar på eldrivna transportfordon, elektrifiering av de stora vägnäten samt en långsiktig plan för laddinfrastrukturen. Det är fullständigt omöjligt att närma oss 70 % målet för trafiken om inte en omfattande elektrifiering av transportsektorn sker och det arbetet måste börja redan nu. Elvägar kan definitivt vara ett intressant alternativ för elektrifiering av den tunga trafiken, förutom att eldrivna transporter inte släpper ut avgaser är de också tystare vilket är en stor fördel i stadsnära miljöer, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen, i en skriftlig kommentar.

Här kan du läsa hela handlingsplanen från Elektrifieringskommissionen. 

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-12-29 16:10 Uppdaterad måndag, 10 januari 2022 10:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021