Så schemaläggs varje leverans till bygget

(Bild: Alexander Kristofersson) Med stöd av ett sammanhållet IT-system, där alla underentreprenörer och deras leverantörer planerar och avropar sina materialleveranser, arbetar Arvid Westin och Rasmus Linge för att få det nya tidsstyrda logistiksystemet att ticka på. (Bild: Alexander Kristofersson) Med stöd av ett sammanhållet IT-system, där alla underentreprenörer och deras leverantörer planerar och avropar sina materialleveranser, arbetar Arvid Westin och Rasmus Linge för att få det nya tidsstyrda logistiksystemet att ticka på.

När Arcona med sitt norska moderbolag Veidekke uppför SEB:s nya kontor i Solna droppar underentreprenörernas byggmaterial in samlat, i förbestämd takt. Det kommer högst någon dag före montering, och förs direkt till rätt plats av en gemensam inbärningsstyrka.
   Ett samlat planeringssystem och en ny branschstandardiserad fraktetikett hjälper till, men både transportörer och varuleverantörer behöver tänka nytt. I Transportnytt nr 6-2016 möter du Arconas Arvid Westin och Rasmus Linge.

28 000 kvadratmeter glasfasad och fem mil golvsockel hör till materialet som kommer att ha passerat områdets portar och satts på plats, när 4 400 SEB-anställda år 2018 sitter på sina nya kontorsplatser i tre sammanbundna huskroppar.

Rasmus Linge är operativ chef för CSL, Construction Supply Logistics – den särskilda funktion hos Arcona som samordnar byggvarutransporterna till alla byggets underentreprenörer.

– När byggaren kommer hit på morgonen står materialet på plats där det ska byggas, berättar han.

CSL sköter sitt uppdrag i samarbete med två utförande företag: Carrier Transport, som utför huvuddelen av transporterna till byggarbetsplatsen från två externa depåer, samt Vaner Bygglogistik, som inne på byggplatsen flyttar godset precis dit det ska för samtliga underentreprenörers räkning. Den traditionella logistikmodellen på byggen – att underentreprenörerna utan större samordning tar emot leveranser från sina materialleverantörer och själva flyttar runt godset på arbetsplatsen – har projektledningen här strukit ett stort kryss över.

Överlag är det en stor framgång men Rasmus Linge noterar att det finns stora aktörer, både bland speditörer och byggvaruleverantörer, som har lång väg kvar att gå vad gäller inställningen till tidsstyrda leveranser.

Läs även om byggbranschens standardiseringsarbete Beast, som ligger bakom utvecklingen av bland annat standardiserade fraktetiketter för styrning av varuleveranser till rätt avställningsruta internt på byggena.

Transportnytt nr 6-2016 kan beställas från vår prenumerationsavdelning eller köpas som e-tidning.

E-mail:
Publicerad 2016-08-18 08:00 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!