Så påverkar pandemin godstrafiken

Med hjälp av den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 går det att få en tydlig bild av vilka effekter pandemin har på den tunga trafiken på Europas stora vägar. Tack vare den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 kan vi se hur den tunga trafiken påverkats i Europa av covid-19-viruset och dess pandemi. Antalet lastbilar på de stora europavägarna i år har minskat med upp till 42 procent jämfört med åren 2017 till 2019. Lastbilar observerade från rymden. ESA, modifierad Copernicus Sentinel-2 data bearbetad av Euro Data Cube. Foto: ESA Med hjälp av den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 går det att få en tydlig bild av vilka effekter pandemin har på den tunga trafiken på Europas stora vägar. Tack vare den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 kan vi se hur den tunga trafiken påverkats i Europa av covid-19-viruset och dess pandemi. Antalet lastbilar på de stora europavägarna i år har minskat med upp till 42 procent jämfört med åren 2017 till 2019. Lastbilar observerade från rymden. ESA, modifierad Copernicus Sentinel-2 data bearbetad av Euro Data Cube. Foto: ESA

Med hjälp av den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 går det att få en tydlig bild av vilka effekter pandemin har på den tunga trafiken på Europas stora vägar.

Tack vare den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 kan vi se hur den tunga trafiken påverkats i Europa av covid-19-viruset och dess pandemi. Antalet lastbilar ESA2på de stora europavägarna i år har minskat med upp till 42 procent jämfört med åren 2017 till 2019.

När den ekonomiska inbromsningen i Sverige till följd av pandemin var som störst i skarven april-maj hade lastbilstrafiken på Sveriges vägar minskat med cirka 7 procent enligt statistik från Trafikanalys.

De senaste siffrorna från Trafikanalys för vecka 39 (21-27 september) visar att den tunga trafiken på Sveriges vägar ökat med cirka 2 procent, godstrafikenn på järnväg ökat med cirka 1 procent och sjöfarten (mätt i antal anlöp av fartyg till 40 svenska hamnar) minskat med 3 procent jämfört med samma vecka år 2019.

Satellitbilderna
Till höger syns satellitbilder tagna av den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 från fyra olika platser i Europa. De små gröna prickarna på bilderna är lastbilar.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-10-08 09:38 Uppdaterad torsdag, 08 oktober 2020 09:52
Cron Job Starts