Så mycket minskade godshanteringen i svenska hamnar andra kvartalet

Helsingborgs hamn. Foto: Helsingborgs Hamn Helsingborgs hamn. Foto: Helsingborgs Hamn

Medan passagerartrafiken rasat sedan pandemin briserade har godstrafiken klarat sig bättre undan krisen.

Trots den ännu pågående pandemin i världen har godsvolymerna i svenska hamnar nästan varit oförändrade under andra kvartalet i år, visar statistik från myndigheten Trafikanalys.

För inrikes och utrikes godstrafik tillsammans minskade godsvikten med en procent till 43 miljoner ton. Hanterad godsmängd i utrikes trafik minskade med 1,9 procent medan godsmängden i inrikes trafik till och med ökade med 3,9 procent. Utrikes lastat och lossat gods i svenska hamnar var 36,1 miljoner jämfört med 36,8 miljoner ton andra kvartalet 2019. I inrikes trafik var den lossade och lastade godsmängden totalt 6,6 miljoner jämfört med 6,4 miljoner ton andra kvartalet 2019.

Lastade varor minskade med 8 procent mätt i vikt medan lossade varor ökade med 5 procent. Godshanteringen med lasttypen flytande bulk ökade med 14 %, till 16 miljoner ton, medan godsvikten med övriga lasttyper minskade i olika utsträckning.

För passagerartrafiken i svenska hamnar har pandemin istället inneburit en smärre katastrof. Under andra kvartalet var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 2,2 miljoner, vilket är en kraftig minskning, motsvarande -74 procent jämfört med samma kvartal 2019.

Det var antal passagerare i utrikes trafik som minskade mest, -75 procent, från 7,2 miljoner passagerare andra kvartalet 2019 till 1,8 miljoner samma kvartal i år. Antal passagerare som avreste eller ankom till svenska hamnar med inrikes trafik minskade med 62 procent, från en miljon passagerare andra kvartalet förra året till 0,4 miljoner i år.

Publicerad 2020-09-24 10:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!