Så mycket har personresandet med tåg minskat under pandemin

 Foto: Stefan Nilsson/SJ Foto: Stefan Nilsson/SJ

I likhet med inom sjöfarten så har antalet personresor minskat kraftigt på järnvägen medan godstransporterna fortsatt i ungefär samma omfattning.

Under 2020 genomfördes 509 miljoner resor i bantrafiken,det vill säga med järnväg, spårväg och tunnelbana, Det är en nedgång med 37 procent jämfört med 2019. Senast så få resor genomfördes var år 2000. Det visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

På ett år har den sammanlagda reslängden minskat med 43 procent till knappt 10 miljarder personkilometer.

Godstransporterna på järnväg ser däremot ut att ha klarat av pandemins utmaningar bättre, nivåerna för transporterat gods är i paritet med 2019.

På järnväg minskade reslängden mest, från 14,6 till 8,1 miljarder person­kilometer (–44 procent) mellan 2019 och 2020. Störst var nedgången i resor till och från andra länder, ner 75 procent mätt i personkilometer. Tidigare år har de internationella resorna utgjort 4 procent av det totala resandet på järnväg.

Publicerad 2021-06-24 11:14

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021