Så mycket förlängs YKB

Regeringens förslag om att tillfälligt förlänga Yrkeskompetensbevisens giltighet, då många förare under pandemin inte får chans att förnya det, har nu röstats igenom av riksdagen.

Problemet med att många yrkesförare på grund av pandemin inte kan gå kurser för att förnya sitt yrkeskompetensbevis (YKB) har nu undanröjts: riksdagen röstade ja till regeringens proposition (förslag) om att tillfälligt förlänga de svenska yrkesförarnas yrkeskompetensbevis med sex månader.

Den 8 december begärde infrastrukturminister Thomas Eneroth på ett möte med EU:s transportministrar en förlängning av dispenserna för yrkesförarkompetensbevisen. Åtgärden kräver nämligen ändring av Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

Enligt beslutet ges regeringen rätt att förlänga giltighetstiden för yrkesbevis vars giltighetstid upphör under perioden 1 februari-31 juli 2021. De förare vars bevis går ut tidigare, 1 november 2020-31 januari 2021, ska undantas från kravet på att genomgå en fortbildning. Det gäller under sex månader från det att beviset löper ut. Dagens beslut innebär också att distansutbildning tillåts under hela fortbildningen fram till och med 31 juli.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021 och upphör den 1 augusti 2021.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-01-22 10:53

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!