Så manipuleras lastbilars avgasrening och så påverkar det avgasutsläppen

Bildens överkant visar hemsidan hos ett av många företag i Sverige som erbjuder olaglig urkoppling av avgasreningssystemen på tunga fordons dieselmotorer. Foto: Pierre Kjellin Bildens överkant visar hemsidan hos ett av många företag i Sverige som erbjuder olaglig urkoppling av avgasreningssystemen på tunga fordons dieselmotorer. Foto: Pierre Kjellin

Genom att koppla bort lastbilens adblue-system och dieselpartikelfilter spar åkeriet betydande summor på underhåll och reparation. Resultatet blir kraftigt höjda utsläpp av NOx och partiklar.

Så här fungerar fusk med avgasreningen på lastbilar

Fusket med avgasreningen på tunga lastbilar handlar främst om att det så kallade SCR-systemet som kraftigt reducerar halterna av kväveoxider (NOx) i avgaserna kopplas bort. Detta sker genom att tillförseln av adblue-vätska kopplas bort.

En annan vanlig illegal manipulering av avgasreningen på tunga fordon är bortkoppling av dieselpartikelfiltret, vilket renar avgaserna från stoftpartiklar.

Orsakerna till att tunga lastbilar får sin avgasrening manipulerad genom bortkoppling av ett eller flera system är främst att slippa utgifter för underhåll av systemen eller för att slippa undan en akut reparation när det uppstått ett fel i något av systemen.

SCR-systemet kan till exempel få problem då adblue-vätskan kristalliserar och därigenom sätter systemet ur funktion. Partikelreningen slutar till exempel att fungera om dieselpartikelfiltret inte görs rent eller byts ut då det blivit fullt av aska.

Kraftigt höjda utsläpp

Enligt det multinationella och Österrike-baserade företaget AVL, som jobbar med testning och analys av fordon och motorer, kan manipulering (urkoppling) av systemen för avgas- och partikelrening resultera i att utsläppen av kväveoxider (NOx) ökar med faktor 40, det vill säga 40 gånger så höga nivåer som på en lastbil med fullt fungerande avgasrening.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-06 11:53 Uppdaterad måndag, 06 september 2021 12:15

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021