Så många fartyg korsade Suezkanalen ifjol

Containerfartyg i Suezkanalen. Foto: Suez Canal Authority Containerfartyg i Suezkanalen. Foto: Suez Canal Authority

2020 blev ett bra år för en av världens viktigaste kanaler för den internationella sjöfarten, Suezkanalen, som hanterade det näst högsta tonnaget hittills sedan kanalen öppnade 1869.

Suezkanalen, som förbinder Röda Havet med Medelhavet, hanterade under 2020 totalt 18 829 fartyg eller cirka 1,17 miljarder ton gods. Det var nästan lika mycket – mätt i både antal fartyg och antal ton gods – som under rekordåret 2019.

Minskningen i trafik genom Suezkanalen var förra året ytterst måttlig jämfört med 2019 – 51 färre fartyg och en minskning av tonnaget med 3 procent eller 40 miljoner ton.

Förra året slutade också med svarta siffror för Suezkanalens ägare – den egyptiska kanalmyndigheten (Suez Canal Authority). Vinsten för 202 blev till och med den tredje högsta i kanalens historia.

Vissa kategorier av fartyg genom Suezkanalen minskade under 2020, däribland bilfraktfartyg och kryssningsbåtar. Fartygstyper som ökade i antal genom kanalen förra året var framför allt bulkfartyg och allmänna fraktfartyg vilka båda ökade i antal med 20 procent.

BILDEN UNDER: En av de mera udda transporterna på Suezkanalen förra året – pipelines. Foto: Suez Canal Authority

De tre största fartygskategorierna genom Suezkanalen 2020:

Bulkfartyg: 5 113 fartyg

Oljetankers: 5 003 fartyg

Containerfartyg: 4 710 fartyg

Källor: Maritime-Executive, Suez Canal AuhoritySuezCanalAuthority2

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-01-05 16:13 Uppdaterad tisdag, 05 januari 2021 16:16

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!