Preem vill tillverka grönt flygbränsle

Preem vill bygga ut i både Lysekil och Göteborg. (Bild: Preem) Preem vill bygga ut i både Lysekil och Göteborg. (Bild: Preem)

Preem vill bygga en stor anläggning för grön diesel och flygbränsle i Göteborg. Raffinaderiet samarbetar med det amerikanska företaget Diamond Green Diesel för att undersöka förutsättningarna för en gemensamt ägd anläggning som utnyttjar biomassa.

Anläggningen får kapacitet att producera 1 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel för väg och flyg. Med 1 000 000 kubikmeter förnybart kan de svenska transportutsläppen minska med 2 600 000 ton koldioxid, jämfört med motsvarande fossila drivmedel. Det motsvarar fem procent av Sveriges totala utsläpp varje år och en reduktion av transportutsläppen med omkring 15 procent.

Investeringsbeslut kan komma i slutet av 2020 och anläggningen därefter vara färdig att tas i drift senast 2024.


Diamond Green Diesel äger en av världens största produktionsanläggningar för förnybar diesel i Norco, Louisiana, med en årlig produktionskapacitet på strax över 1 000 000 kubikmeter.

Preem vill också inleda ett samarbete med Vattenfall för att tillverka fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, även det på raffinaderiet på Hisingen, Göteborg. Målet är att utveckla Europas största anläggning för vattenelektrolys till raffinaderiverksamhet. med en effekt på 20 MW.

Vätgas är en viktig komponent i raffinaderna, men tillgången på fossilfri vätgas är låg, skriver Preem i ett pressmeddelande. Samarbetet med Vattenfall gör att Preem kan använda fossilfri vätgas genom elektrolys. Det kommer att öka förnybarhetsgraden i drivmedlen med ytterligare några procent.

Samtidigt pågår en rättsprocess om ett beslut om den betydande utbyggnad som Preemraff planerar i Lysekil. Naturskyddsföreningen har överklagat Mark- och miljödomstolens dom om tillstånd till utbyggnaden.   

Naturskyddsföreningen vill stoppa de omfattande koldioxidutsläpp som Preem AB fått tillstånd till. Det handlar om ökade koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år, vilket gör Preemraff i Lysekil till den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige.

Publicerad 2019-05-09 10:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts