Postnord öppnar för små e-handlares lager

Här i Jordbro vill Postnord nu se små e-handlare lägga sina varor. (Bild: Google) Här i Jordbro vill Postnord nu se små e-handlare lägga sina varor. (Bild: Google)

Under e-handelns första två årtionden har Nordens största tredjepartslogistiker Postnord låtit mindre branschkollegor ta hand om lagermarknaden för mindre 3PL-kunder såsom uppväxande e-handlare. Men nu lanserar Postnord en lagertjänst kallad EC Now, tänkt att svara flexibelt mot små e-handlares behov av olika slags tjänster. Jordbro blir första platsen.

– Vi vill ge även små handlare tillgång till vår infrastruktur, säger Mats Lindgren, chef för den koncernfunktion för konceptutveckling som Postnord kallar för Insight.

Starten sker nu på relativt återhållsamma cirka 2000 kvadratmeter, hyrda hos Postnords tredjepartslogistikbolag TPL i Jordbro utanför Stockholm. Men affärsansvaret ligger i Postnord Sverige, utanför det storkundsinriktade TPL-bolaget, och Mats Lindgrens förhoppning är att kundunderlaget snart ska ge skäl att trycka på startknappen för etablering i egna lokaler. Dialog mellan Postnord och tänkbara hyresvärdar uppges vara väl etablerad. Avtalen behöver ge Postnord stor flexibilitet att växa, men standardskisser för verksamhet i anläggningar på cirka 15 000 kvadratmeter ligger klara.

Postnord självt kallar tjänsten till vardags bara för Now, men fullt utskrivet ”ecNOW”, uttalat på engelska som ”E C now”, där E C står för e-commerce.

– EC Now ska inte bara erbjuda Postnords tjänster. Vår ambition är att göra ingångarna till de olika Postnordtjänsterna enklare, men vi kommer ju också märka att Postnord inte utgör hela ekosystemet, säger Mats LIndgren.

Han ser framför sig att den nya verksamheten vid behov ska kunna stödja kunder inte bara kring lagringen och distributionen. Över tid väntar han sig att kunder ställer sig till stor del likartade frågor, och att det kan finnas logik att hjälpa kunder med att samordna kontrakt kring annat som de behöver från externa tjänsteleverantörer. För e-handlare hör kundtjänsten, betalningslösningen och affärssystemet till de många avgörande pusselbitarna i helheten.

I parallell till hur tjänsten ska skala ned Postnords erbjudande om tredjepartslogistik, för att passa mindre kunder, tror Mats Lindgren också att den kan hjälpa till att sänka kundernas upplevda tröskel för exempelvis tjänsterna inom Postnords världsspeditionsdel Air and Ocean. I sammanhanget lyfter han också fram tillgången till lager i Hongkong, USA och Polen som Postnord har genom sin verksamhet kallad Direct Link, för att stödja internationella försörjningskedjor.

EC Now-tjänsten kommer att drivas med ett lagerhanteringssystem (WMS) från Nyce, och kunders system behöver följaktligen kopplas ihop med detta.

Affärsansvaret för EC Now-tjänsterna läggs hos respektive riksdel av Postnord i Sverige, Danmark, Norge och Finland, men tjänsterna utformas för att kunna erbjudas som enhetligt Nordentäckande gentemot kunderna. I Danmark startar verksamheten på terminalen i Köge, dit flera lager- och transportterminaltjänster nyligen har samlats.

På sikt är idén att erbjuda lagerhållning i anslutning till alla Nordens storstäder. Anläggningarna där ska då inte bara rymma de mindre kunderna inom EC Now, utan även de stora logistikkundernas storstadsnära lager för snabbleveranser. För de sistnämnda pilotkör Postnord nu ett tjänstekoncept kallat city fulfillment centres.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2018-10-04 10:45

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov
Cron Job Starts