Nytt anslag till underhåll av spår och vägar

Den minskade trafiken på järnvägen ger fler möjligheter till underhåll, menar regeringen. (Bild: Green Cargo/Per-Johan Wedell) Den minskade trafiken på järnvägen ger fler möjligheter till underhåll, menar regeringen. (Bild: Green Cargo/Per-Johan Wedell)

Underhåll av vägar och järnvägar blir en del av regeringens extra ändringsbudget för 2020. Omkring 1 miljard kronor öronmärks nu till förbättra skicket på spår och vägar..

Enligt pressmeddelandet från regeringen kan det minskade resandet ge plats för utökade underhållsarbeten på spåren utan att störa trafiken i stor omfattning. 720 miljoner läggs nu till järnvägsunderhållet, efter ett förslag från regeringen och med stöd från Centern och Liberalerna.

Även vägunderhållet utökas med 300 miljoner, det är riktat till vägunderhåll i landsbygd. En väl fungerande väginfrastruktur ökar landsbygdens tillgänglighet och konkurrenskraft.

Underhållsåtgärder på spåren värda 9 miljarder finns redan inplanerade för år 2020. Samtidigt ligger budgetramen på cirka 8,5 miljarder, framgår av Trafikverkets Underhållsplan 2020-2023. Underskottet kommer att tas igen kommande år, är det tänkt enligt Underhållsplanen.

Publicerad 2020-05-20 11:45

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!