Ny omröstning kan ge EU-förslaget skjuts

Marita Ulvskog (S) ser positivt på att de nya EU-reglerna om bland annat cabotage nu tycks ha fått en knuff framåt mot verkligheten. (Bild: S i Europaparlamentet) Marita Ulvskog (S) ser positivt på att de nya EU-reglerna om bland annat cabotage nu tycks ha fått en knuff framåt mot verkligheten. (Bild: S i Europaparlamentet)

I januari väntas EU-parlamentet rösta om ett omarbetat förslag om vägtransportregler, inte minst cabotage och vilotider. Detta efter att medlemsstaternas transportministrar kommit överens i början av december. 

– Det är möjligt att vi nu är på väg nu mot en uppgörelse som alla kan leva med, säger transportutskottsledamoten Marita Ulvskog (S) till Transportnytt.

I somras åkte det nya regelförslaget på ett präktigt bakslag, när EU-parlamentet i plenum stoppade en bearbetning som dess eget transportutskott trots allt hade värkt fram. Vissa trodde att en ny bearbetning skulle dröja i åratal, men så kom beskedet i början av december att medlemsländernas transportministrar, i EU-ministerrådet, kommit överens om önskade anpassningar av förslaget.

Och nu planerar EU-parlamentet att ta upp frågan till beslut igen. Det var först tänkt för omröstning i transportutskottet den 10 januari, med påföljande beslut i hela parlamentet veckan därefter, men när detta skrivs i mitten av december verkar tidpunkten osäker.

– Det kan vara svårt även för oss som sitter i politiken att förutsäga hur det går, men min bedömning, och många andras, är att det här är en impuls som sätter press på parlamentet så att vi kommer fram till ett resultat. Det behövs en ordning med bättre villkor för förarna, och konkurrens på lika villkor för åkerier och företag i Sverige, och det här skulle vara ett tydligt steg framåt, säger Marita Ulvskog, socialdemokratisk EU-parlamentariker och ledamot av transportutskottet.

Frågorna är komplexa och handlar bland mycket annat om avvägningen mellan öppen konkurrens och skyddet av sociala villkor för chaufförer i olika länder. En skiljelinje kan beskrivas som att den delar EU i öst och väst. Östländerna önskar att västmarknaden ska vara öppen som arbetsmarknad för deras chaufförer, som ofta har lägre löner. Många västländer å sin sida, inklusive Sverige, vill hålla utländska åkares möjligheter begränsade, så att företagen inom landet kan fortsätta att verka på lika villkor.

Marita Ulvskog beskriver det som att EU-parlamentarikerna i transportutskottet respektive sysselsättningsutskottet i somras fortfarande stod för långt ifrån varandra, men att intensivt arbete under hösten har lett dem närmare varandra. 

Det är inte klart när utskottet ska ta ställning ett nytt förslag och inte heller hur förslaget kommer att se ut. Det föreföll ett tag som om det skulle utgå från ministerrådets kompromiss, men nu tycks det luta åt ett nytt förslag från parlamentets sida, enligt Marita Ulvskog. 

Alexander Kristofersson

Publicerad 2018-12-12 16:42

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst