Ny metod för att kontrollera NOx-reningen på lastbilar i Danmark

 Foto: Pierre Kjellin Foto: Pierre Kjellin

I Danmark tar man nu ett nytt steg i arbetet med att förbättra och effektivisera kontrollerna av lastbilars avgasutsläpp, i jakten på fordon med avgasrening som brister eller som manipulerats.

Problemet med tunga lastbilar med illegalt manipulerad avgasrening – det vill säga där delar av avgasreningen kopplas bort är utbrett i Europa sedan många år.

För att hitta lastbilar med bristande avgasrening har Danmarks motsvarighet till Transportstyrelsen – Færdselsstyrelsen – köpt in två stycken mätutrustningar som mäter halterna av kväveoxider (NOx) i avgaserna. Det avslöjar danska branschtidningen Transportmagasinet. Mätutrustningen placeras i en personbil och mätningen utförs genom att bilen under körning lägger sig bakom den lastbil vars avgaser ska mätas. Avgaserna fångas upp av bilens mätutrustning genom två rör som sitter monterade någonstans framtill på bilen.

Den ena mätutrustningen har i dagarna tagits i bruk av Færdselsstyrelsen och den andra ska vara färdig att ta i bruk innan årsskiftet, uppger Transportmagasinet. Den nya mätutrustningen kommer medföra att kontrollerna av lastbilar går fortare och drabbar färre ekipage, enligt Færdselsstyrelsen:

– Branschen kommer att märka att det läggs mindre tid på kontroller vilka för övrigt är nödvändiga och helt i linje med miljökraven, sade Færdselsstyrelsens vice generaldirektör Jesper Høgh Bach under en presentation av den nya mätutrustningen inför media.

Mätningen

Enligt det multinationella och Österrike-baserade företaget AVL, som jobbar med testning och analys av fordon och motorer, bör mätning av lastbilars avgaser göras under färd för att säkert kunna upptäcka manipulering av avgasreningen. Orsaken är bland annat att det finns manipuleringslösningar som automatiskt aktiverar avgasreningen igen vid låga hastigheter eller när lastbilens motor går på tomgång.

Åtgärder mot fusk med avgasreningen

Danmark är bara ett av flera länder i EU som vidtagit särskilda åtgärder för att upptäcka och stävja fusket med avgasreningen på tunga fordon. I Sverige har myndigheterna hittills inte på egen hand vidtagit några särskilda åtgärder för att upptäcka lastbilar med manipulerad avgasrening. Däremot har regeringen gett i uppdrag åt Transportstyrelsen att utreda och i vissa delar genomföra åtgärder som begränsar möjligheterna till manipulering av fordons avgasrening respektive fordons mätarställningar.

LÄS MER: Så manipuleras avgasreningen på lastbilar

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-06 11:58 Uppdaterad måndag, 06 september 2021 12:06

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021