Ny dragning av riksväg 34 snart färdig

Nya riksväg 34 mellan Motala och Borensberg är 2+1-väg med mitträcke. Foto: Trafikverket Nya riksväg 34 mellan Motala och Borensberg är 2+1-väg med mitträcke. Foto: Trafikverket

Den 1 oktober öppnar en ny sträcka med mötesfri väg på riksväg 34 mellan Linköping och Motala.

Sommaren 2018 påbörjades bygget av en ny sträckning av riksväg 34 mellan Ervasteby strax öster om Motala och Borensberg nordväst om Linköping.

Den nya vägsträckan är 10 kilometer lång och mötesfri 2+1-väg med mitträcke. Den nya sträckningen av riksväg 34 ersätter en vägsträcka med många anslutande vägar och fastigheter nära riksvägen. RV34Borensbergweb

Längs den nya vägen finns också flera gång- och cykeltunnlar och hastighetsbrgränsningen 100 kilometer i timmen längs hela sträckan.

Bygget har utförts av NCC, där projektet bland annat även innefattat omgävning av Prästgårdsbäcken, enligt ett beslut i Mark- och miljödomstolen, där läget för en bit av bäcken flyttats och en del av den befintliga bäckfåran grävts igen.

Bilden t.h: Den nya sträckningen av riksväg 34 mellan Motala och Borensberg är markerad i rött.

Publicerad 2020-09-21 10:09

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!