Nu ska transport av farligt avfall rapporteras

Myndighetskontroll av en avfallstransport med skrotade bilar. Foto: Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket Myndighetskontroll av en avfallstransport med skrotade bilar. Foto: Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket

EU höjer kraven på materialåtervinning och avfallshantering. Bakgrunden är att EU vill att länderna får bättre kontroll över sitt farliga avfall.

Förändringen innebär att alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall numera är skyldiga att rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister som finns hos Naturvårdsverket.

Hur går rapporteringen till?

Verksamhetsutövare kommer att kunna lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där man loggar in på tjänsten genom sin egen e-legitimation eller via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister. På sikt ska även behöriga tillsynsmyndigheter komma åt uppgifterna i avfallsregistret med hjälp av en API-lösning.

När ska rapporteringen göras?

När anteckningen ska föras beror på verksamhetens roll i avfallskedjan och framgår av 6 kap 1-5 §§ avfallsförordningen (2020:614). För avfallsproducenter och transportörer gäller till exempel att anteckningen ska föras innan transporten påbörjas. I de flesta fall ska uppgifterna rapporteras till avfallsregistret senast två arbetsdagar efter att företaget har antecknat och dokumenterat uppgifter om avfallet. Det innebär för de flesta verksamheter att rapportering ska ske i samband med att avfallet transporteras till en annan plats. Verksamheter som behandlar farligt avfall rapporterar däremot in vissa uppgifter kvartalsvis. En rapportering ska göras varje gång man har fört en anteckning.

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Samtliga uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap 1-5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och Naturvårdsverkets föreskrifter (2020:5) ska rapporteras till avfallsregistret. Det finns uppgifter som endast behöver anges vid rapportering, till exempel CFAR-nummer för den verksamhet som rapporterar.

Vem ska rapportera?

Du ska anteckna och rapportera om du driver en verksamhet som:
producerar farligt avfall
transporterar farligt avfall
samlar in farligt avfall och på olika sätt hanterar farligt avfall i en insamlingsverksamhet
behandlar farligt avfall
mäklar eller handlar med farligt avfall.

Hur mycket farligt avfall produceras i Sverige varje år?

Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall.

Pierre Kjellin
Tel: 070-334 50 09

Läs mer på Naturvadsverket.se

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-11-16 09:02

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts