Nu ska ordern ge leverans även i it-systemet

(Bild: Mats Udikas) Blir synligare. (Bild: Mats Udikas) Blir synligare.

Åtskillnaden mellan orderläggning och transporthantering gör det meckigt för företag att se ifall beställda varor är på väg. Nu säger sig TA-systemsleverantören Unifaun och orderhanteringsspecialisten Pipechain ha löst problemet tillsammans.

När leverantörsbeställningar omvandlas till varuförsändelser har databaserna hittills inte hängt med. En order kan styckas på flera försändelser, och en försändelse kan omfatta flera order eller orderdelar. Men efter ett gemensamt utvecklingsarbete tycker de två svenska företagen nu att de har fått systemmässig kläm på hur relationen mellan orderna och försändelserna ska hanteras.

Exempelvis, om en pallförsändelse skannas vid en omlastning så ska den nya kopplingen i princip göra det möjligt att se det i orderläggningssystemet per berörd order, inte bara i det transportadministrativa systemet per försändelse. Det ska framför allt stärka synligheten genom transportkedjan – och i förlängningen sänka transportkostnader, minska behovet av buffertlager samt göra det lättare att planera produktion utifrån insikten om vilket material som är på ingång.

Enligt företagen är deras lösning oberoende av vilket affärssystem kunden använder sig av, och den ska kunna användas såväl för utgående som för inkommande leveranser. Ett införande ska ha genomförts hos ett internationellt verksamt svenskt företag.

Alexander Kristofersson

E-mail:
Publicerad 2016-04-05 13:52 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!