Nu ska lokförarna få bättre schemaläggning

 Foto: Stockholmståg Foto: Stockholmståg

Ändrade resmönster och regleringar i pandemins spår drabbar lokförarna i form av schemaläggning med kort framförhållning. Nu lovar SJ bättring.

Pandemin har ändrat svenskarnas resmönster, vilket gjort det svårt för SJ att förutse när kunderna vill resa. Något som i sin tur gjort det svårt med framförhållningen eftersom SJ vill anpassa utbudet av platser till marknadens behov. Sstrukturen i schemaläggningen av medarbetarna har blivit därefter.

– Vi delar fullt ut skyddsombudens och arbetstagarorganisationernas uppfattning om att schemaläggningen inte har varit tillfredsställande under en längre period. Vi jobbar sedan en tid tillbaka nära varandra för att komma tillrätta med problemen. Vi har gemensamt tagit fram en handlingsplan med ett antal åtgärder. Det gör att vi nu kan lägga ut scheman med mer normal framförhållning. Dessutom har ett intensivt arbete gjorts för att se över och förändra arbetspass som upplevts som för långa. Det har också gjorts förändringar som innebär att det är lättare att få ledigheter beviljade, säger Anders Holmsten, trafikchef och ansvarig för SJs lokförare.

Publicerad 2020-10-13 13:59

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!