Nu får Trafikverket peka ut 74-tonsvägarna

Höganäs hör till de företag som haft dispens för tester med bilekipage på upp till 74 ton. Om några veckor väntas Trafikverket meddela på vilka vägar sådana fordon ska bli generellt tillåtna att köra.  (Bild: Höganäs) Höganäs hör till de företag som haft dispens för tester med bilekipage på upp till 74 ton. Om några veckor väntas Trafikverket meddela på vilka vägar sådana fordon ska bli generellt tillåtna att köra. (Bild: Höganäs)

Ett nytaget regeringsbeslut bäddar för att de första vägarna med bärighetsklass 4 blir verklighet till sommaren, det vill säga vägar som tillåter lastbilar på 74 ton. 

Trafikverkets beslut om vilka vägar som ska klassas om till BK4 närmar sig. Ett uppdaterat förslag ska gå ut på remiss från Trafikverket en bit in i mars, och de som vill ha synpunkter på det har sedan sex veckor på sig att skicka in dem. Sedan bör det inte ta särskilt lång tid innan de nya reglerna börjar gälla.

Tekniskt sett är det ett regeringsbeslut i mitten av februari, om en ändring i trafikförordningen, som har givit Trafikverket mandatet att klassa om vägar. Det sker i linje med planer som är kända sedan tidigare, men från den tunga industrins sida applåderas nu ändå regeringsbeslutet som möjliggör att 74-tonsvägarna snart blir verklighet.

– Vi ser nu fram emot att i dialog med Trafikverket verka för att det nya vägnätet BK4 blir så stort som möjligt, säger Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm.

Hon hoppas att hela dagens nät med bärighetsklass 1, de flesta vägar, ska klassas om till BK4 på fem års sikt.   

Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret säger sig välkomna det fattade regeringsbeslutet ”med eftertryck”.

– Jag är glad över att komma ett steg närmare 74-tonslastbilar. Det kan både minska kostnader och utsläpp från vår transportberoende industri, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

I första vevan BK4-klassas vägar som har tillräckligt god bärighet utan några åtgärder, men med tiden är det tänkt att förstärkningar av exempelvis broar ska möjliggöra en utvidgning. 

Främsta indikationen på vilka vägar som blir aktuella från början finns i en rapport som Trafikverket utgav hösten 2016. Förslaget där omfattar 8 procent av det statliga vägnätet, med fokus på skogslänen. 

Publicerad 2018-02-22 11:02

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna