Nu börjar bygget av ny hamn i Varberg

Skiss över Varbergs nya hamn, här sedd från väster. Skiss över Varbergs nya hamn, här sedd från väster.

Den inre delen av Varbergs hamn ska omvandlas till bostadsområde och hamnen flyttar utåt. I höst påbörjas bygget av den nya hamndelen.

I höst sätts spaden i jorden för ett stort stadsomvandlingsprojekt i centrala Varberg. Västkustbanan, som idag slingrar sig genom Varberg i en västlig krök mellan de centrala delarna och havet, ska om tre år gå i tunnel under Varberg. Därför ska järnvägsstationen, som idag ligger det nordvästra hörnet av Varbergs centrum, flyttas 150 meter norrut till det som blir den norra tunnelmynningen. Därigenom frigörs hela det nuvarande stationsområdet för bostadsbebyggelse och Varbergs kommun har sedan tidigare beslutat att den inre delen av Varbergs hamn, som ligger strax väster om det nuvarande stationsområdet, ska omvandlas till bostäder och hamnen istället flytta västerut.

Den nya hamndelen ska stå färdig till årsskiftet 2023-2024. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB som ansvarar för och genomför utbyggnaden.

I det nya hamnområdet väster om den befintliga hamnen ska ytorna höjas och förstärkas med 1,5-2,5 meter, där man bland annat ska använda 150 000 kubikmeter bergmassor från bygget av den nya järnvägstunneln under Varberg. Även ytan vid kaj ska höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Hamnbassängen kommer också att muddras till ett djup på 11 meter.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-06-01 08:07

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!