Näringslivet: Vart går nya järnvägspengen?

(Bild Green Cargo) I maj 2014 spårade ett godståg ur nära Storsund på den omdiskuterade sträckan mellan Boden och Bastuträsk. (Bild Green Cargo) I maj 2014 spårade ett godståg ur nära Storsund på den omdiskuterade sträckan mellan Boden och Bastuträsk.

Järnvägsunderhållet ska få 1,24 miljoner kronor extra om året med start andra halvåret i år och fram till 2018, enligt vårbudgeten. I ett brev till Trafikverkets chef frågar Näringslivets transportråd vad pengarna kommer att användas till.

I bestämd ton gör Näringslivets transportråd klart att det "utgår från" att medlen ska användas för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i viktiga godsstråk och på de sträckor för näringslivets järnvägstransporter där problemen är störst.

En sträcka som nämns är Boden–Bastuträsk, på stambanan genom övre Norrland. Transportrådet hoppas att ett spårbyte som senarelagts nu i stället ska tidigareläggas.

Näringslivets transportråd efterlyser redovisning från Trafikverket av hur planeringen för de extra underhållsinsatserna ser ut, och säger sig vara särskilt intresserat av hur tilläggsanslaget på 620 miljoner kronor för resten av 2015 ska användas. "Det är en betydande summa som ska spenderas redan under innevarande år och mot bakgrund av att infrastrukturprojekt ofta karakteriseras av relativt långa planeringshorisonter", skriver Näringslivets transportråd.

 

E-mail:
Publicerad 2015-05-08 16:37 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021