Många kändisar i regeringens nya råd

Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm tar plats i infrastrukturministerns nya godstransportråd. (Bild: Skogsindustrierna) Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm tar plats i infrastrukturministerns nya godstransportråd. (Bild: Skogsindustrierna)

Skogsindustriernas Karolina Boholm, SSAB:s Per Bondemark, Green Cargos styrelseordförande Jan Sundling, forskaren Per Olof Arnäs ... Listan på branschkända namn är lång när regeringen utser 17 ledamöter till infrastrukturminister Tomas Eneroths nya – eller snarast kanske nygamla – nationella godstransportråd.

I slutet av juni lade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fram regeringens godsstrategi – sedan länge efterlyst inte minst av Näringslivets transportråd. För hjälp med att omsätta strategin i verklighet inrättas nu ett nationellt godstransportråd, med 18 ledamöter, inklusive ministern själv som blir dess ordförande. Se hela namnlistan nedan.

Vid ytlig anblick framstår rådets grundidé kanske inte som helt väsensskild från den bakom raden av liknande grupper som inleddes på 1990-talet med godstransportdelegationen, och som så småningom övergick i Logistikforum. Det sistnämnda lades ner våren 2015, av dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson, som då föreföll motivera nedläggningen med formella problem snarare än politiskt innehållsmässiga.

För att komma framåt vad gäller godstransporterna har regeringen nu också klubbat sju myndighetsuppdrag, varav fem till Trafikverket. Även dem finner du här nedanför.

Alexander Kristofersson

 

Ledamöterna i nationella godstransportrådet

Ordförande: infrastrukturminister Tomas Eneroth
Per Olof Arnäs, universitetslektor, Chalmers
Ylva Arvidsson, chef för flygfrakt, Swedavia
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna, och styrelseledamot i Näringslivets transportråd
Per Bondemark, vice vd för SSAB och ordförande för Näringslivets transportråd
Linda Borgenstam, vd för Schenker Consulting
Mattias Dahl, vd för Transportföretagen
Richard Engström, vd för Svensk Sjöfart
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
Richard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag
Karolina Kjellgren, chef för Oceanientransporter, Wallenius Wilhelmsen Logistics
Jenny Lindqvist, chef för intelligenta transportsystem, Ericsson
Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall.
Ulrika Nilsson, vd, Piteå Hamn
Jan Sundling, styrelseordförande, Green Cargo
Therese Svanström, kanslichef, Unionen
Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna

Myndighetsuppdrag
Trafikverket ska ...
- inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.
- verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg
- intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter
- utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad, och
- inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete.
Boverket ska kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen.
Trafikanalys ska följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.

E-mail:
Publicerad 2018-08-29 11:39 Uppdaterad torsdag, 13 september 2018 11:11

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt