Moberg och Steen till Postnords styrelse

(Foton: Gyldendal, Svenska Spel) Jens Moberg nomineras som styrelseordförande, Anitra Steen föreslås till nyval i Postnords styrelse. (Foton: Gyldendal, Svenska Spel) Jens Moberg nomineras som styrelseordförande, Anitra Steen föreslås till nyval i Postnords styrelse.

Danska styrelseproffset Jens Moberg  blir styrelseordförande för Postnord sedan Fritz Schur lämnat posten. Anitra Steen föreslås som nyvald styrelseledamot i företaget.

Jens Moberg har bakgrund från bland annat Microsofts koncernledning, och är styrelseordförande för pumptillverkaren Grundfos. Hans idéer om exempelvis vikten av personlig tillväxt och väl doserad omsorg om anställda och kunder har han sammanfattat i fyra böcker.

Anitra Steen är bland annat styrelseordförande för Svenska Spel och AFA Försäkring. Hon har tidigare bland annat varit vd för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket och statssekreterare på Utbildnings- och Finansdepartementen. Vidare har hon bland annat suttit i SAS och Lagena Distributions styrelser. 

Styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jonas Iversen föreslås till omval. Ytterligare nomineringar till styrelsen kommer att ske.

Postnord ägs av danska respektive svenska staten, och ordföranden respektive vd brukar vara från var sitt land. Frågan härnäst blir vem som efterträder avgående Lars Idermark som koncernchef, troligen alltså en svensk. 

Publicerad 2013-03-27 17:34

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!