Kraftigt höjda avgifter för transportfusk på gång

Poliskontroll av tung trafik vid Strängnäs. Foto: Pierre Kjellin Poliskontroll av tung trafik vid Strängnäs. Foto: Pierre Kjellin

Kraftigt höjd avgift för de som bryter mot regler för cabotagetransporter kan snart bli verklighet. Regeringen vill höja avgiften för den som bryter mot regler för cabotagetransporter kraftigt.

– Det ska vara ordning och reda på våra vägar. Därför går nu regeringen fram med höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter och ett skärpt beställaransvar. Det innebär att Sverige kommer ha de högsta straffavgifterna i EU vid otillåtna cabotagetransporter. Budskapet är tydligt. De som ägnar sig åt fusk och fiffel hör inte hemma på våra vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringens förslag om höjd sanktionsavgift för otillåten cabotagetrafik innebär att sanktionsavgiften höjs till 60 000 kronor från nuvarande 40 000 kronor.

Infrastrukturdepartementet har skickat ut förslaget på remiss.

Den remitterade promemorian innehåller även ett förslag om att Transportstyrelsens tillämpning om vad som utgör en cabotagetransport förs in i förordning. Vad som ska utgöra en cabotagetransport är väsentligt för att kunna utkräva ansvar när någon bryter mot regelverket och då behövs nationella bestämmelser utöver de som redan finns på EU-nivå.

Ytterligare ett förslag som skickas på remiss är att justera beställaransvaret för cabotagetransporter för att klargöra att ansvar kan utkrävas även om transporten inte är fullbordad vid tidpunkten för en kontroll.

Remissvaren ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet senast den 20 augusti i år.

Publicerad 2021-06-17 08:26