Inreseförbudet till USA skakar flygfraktmarknaden

Lufthansa Cargo behåller sina äldre fraktplan av modellen MD-11F ännu ett tag. I förgrunden det modernare fraktplanet Boeing 777F som nyligen leveraerades. (Bild: Lufthansa Cargo) Lufthansa Cargo behåller sina äldre fraktplan av modellen MD-11F ännu ett tag. I förgrunden det modernare fraktplanet Boeing 777F som nyligen leveraerades. (Bild: Lufthansa Cargo)

USA:s inreseförbud för Schengenländerna innebär en stor påverkan på flygfrakten. Omkring 80 procent av all flygfrakt över Atlanten går nämligen med passagerarplan.

– Nu ökar behovet av rena fraktflygplan, säger flygfraktkonsulten Lars-Gunnar Comén hos konsultföretaget Euroavia International.

– Sammantaget blir det mycket mindre kapacitet, så självklart kommer många varuägare att drabbas av svårigheter, fortsätter han.

– Det går inga rena fraktflyg direkt från Sverige över Atlanten, men Lufthansa har många fraktplan kvar, liksom även KLM, Cargolux och några mindre bolag, tillägger Lars-Gunnar Comén. De stora flygplatserna Amsterdam, Frankfurt och Paris är inte nere på noll och ger ett visst underlag för Atlanttrafiken.

Flygbolagens internationella organisation, IATA, svarade med en formulerad reaktion på Trumps förbud. IATA uppmanade USA och de länder som följt USA:s exempel att istället följa WHOs rekommendationer.

Åtgärder som hindrar internationell trafik kan bara rättfärdigas i början av ett utbrott då de ger länderna tid till förberedelser, även om det bara handlar om några dagar. Sådana restriktioner måste då bygga på en försiktig riskanalys, vara proportionella, kortvariga och regelbundet omvärderas efterhand som situationen utvecklas, skriver IATA i ett pressmeddelande.


Under 2019 gjordes omkring 200 000 flygningar mellan USA och Schengen-området, motsvarande 550 per dag. Antalet resenärer var omkring 46 miljoner, i genomsnitt 125000 per dag.

Att ställa in resandet i så stor skala kommer slå hårt på hela ekonomin, anser IATA. Redan innan Trumps beslut låg IATA:s uppskattning på att flygbolagen tappat 113 miljarder USD i intäkter till följd av epidemin.

Speditörerna har redan börjat omdirigera frakt till Storbritannien för vidare befordran, men faraktkapaciteten i passagerarplan över Atlanten var på väg ner redan innan Trumps beslut på grund av inställda passagerarturer.

En speditör uttryckte i nyhetsbrevet Loadstar sin oro över att Trump kanske utökar reseförbudet:

 – Kommer Trump underfund med att Storbritannien ligger i Europa? Hur länge kommer Storbritannien och Irland vara öppna? Det kan hända att fraktflyg blir enda kapaciteten.

Lufthansas femton MD-11F fraktplan var tidigare under utfasning, men bolaget gör nu helt om. Fraktplanen kommer behållas åtminstone fram till december i år, meddelar Lufthansa.

Det tolkas som att Lufthansa nu ser en möjlighet att tjäna mer pengar på renodlad flygfrakt trots krympande volymer. Speditörer uppger till Loadstar att Lufthansa tar cirka 3 euro per kilo från Europa till Kina, medan spotpriserna är väsentligt lägre, mellan 1 och 1,30 euro.

Logistikföretaget Scanlog berättar i ett pressmeddelande att kapaciteten nu minskat och logistiklösningarna blivit färre, vilket medför att tillgången på plats blir sämre på vissa destinationer och ledtiden påverkas negativt. Dock finns logistiklösningar med fraktflyg tillgängliga även om inte passagerarflyg trafikerar destinationen. 

Publicerad 2020-03-16 17:20

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst