Industrirådets första önskelista för transporterna

Riksdagsmännen Anders Åkesson (c) och Jasenko Omanovic (s) var värdar för Industrirådets seminarium i Riksdagshuset. (Bild: Mats Udikas) Riksdagsmännen Anders Åkesson (c) och Jasenko Omanovic (s) var värdar för Industrirådets seminarium i Riksdagshuset. (Bild: Mats Udikas)

– Tillsätt ett logistikråd och ta hänsyn till industriutbyggnaderna i den nationella planen för transportsystemet. Industrirådet presenterade sina förslag till den kommande godsstrategin på ett seminarium med riksdagens trafikutskott.

Industrirådet, där både både arbetsgivare och arbetstagare ingår, har för första gången tagit fram en önskelista för Sveriges transportpolitik. Rådets rapport ”Inspel till Godsstrategi” presenterades nyligen på ett seminarium i riksdagen. Värdar var riksdagsledamöterna Anders Åkesson (c) och Jasenko Omanovic (s), båda i trafikutskottet.

Industrirådet sammanfattar sina förslag i sju punkter. Många av förslagen är återkommande från i första hand Näringslivets transportråd och Transportföretagen.

Industrirådet har bildats av för att fullfölja industriavtalet. Syftet är att främja utveckling och konkurrenskraft. De flesta industrisektorer är representerade med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Karolina Boholm i Skogsindustrierna är sammankallande i arbetsgruppen för transporter och infrastruktur i Industrirådet med ett tiotal medlemmar.

Rapporten presenterades lagom inför två viktiga planerade regeringsförslag. Det är dels infrastrukturplanen för 2018 – 2029, dels förslaget till godsstrategi.

I rapporten pekar arbetsgruppen bland annat ut industrins tre prioriterade järnvägsprojekt. Det är:

  • Komplett dubbelspår på hela sträckan Hallsberg – Mjölby,
  • Hela stråket Bergslagsbanan/Väster-om-Vänern,
  • Femte etappen av Hamnbanan till Göteborgs hamn.

Arbetsgruppen vill att infrastrukturplaneringen ska få ett godsperspektiv. Utbyggnaderna av infrastrukturen bör kopplas till industrins industrisatsningar på samma sätt som Trafikverket gör idag när man kopplar bostadsinvesteringar med satsningar på vägar och järnvägar.

I rapporten finns också förslag på en ambitiös satsning på elvägar, att den återstående delen av järnvägsnätet ska elektrifieras, att snabbt införa ett vägnät för 74 ton, att tillåta tyngre och längre tåg på fler sträckor, att avvakta med satsningen på säkerhetssystemet ERTMS samt att regeringen ger Sjöfartsverket uppdrag att införa system för fjärrlotsning. Arbetsgruppen upprepar också förslaget att regeringen ska inrätta ett logistikråd.

Mats Udikas

Publicerad 2018-04-16 15:54

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna