Industrin: Nya transportleder bästa investeringen för Europa

Bygg färdigt väg- och järnvägsinfrastrukturen i Europa kräver 40 europeiska branschorganisationer. Bilden visar det planerade Ten-T-nätet. (Källa: EU-kommissionen) Bygg färdigt väg- och järnvägsinfrastrukturen i Europa kräver 40 europeiska branschorganisationer. Bilden visar det planerade Ten-T-nätet. (Källa: EU-kommissionen)

Utöka EU:s anslag till transportinfrastruktur. Det skulle vara den bästa investeringen för Europa, anser 40 industriorganisationer i ett gemensamt upprop.

Starkt finansiellt stöd krävs för att uppnå ett transportsystem som är klimatneutralt, integrerat, digitaliserat, tillgängligt för alla och stöder ekonomisk utveckling, sägs det i uppropet.

Och det är inga små pengar det handlar om. Ytterligare 750 miljarder euro behövs för att slutföra Trans European Transport Network, Ten-T, till år 2030.

Connecting Europe Facility, CEF, kallas de medel EU avsätter till strategiskt viktiga investeringar i transporter, energi och digital infrastruktur. Syftet med Ten-T är att stödja förbindelser mellan länder och regioner genom att bygga länkar där sådana saknas.

Därför uppmanar transportsektorn Europaparlamentet och kommissionen att besluta om en utökning av CEF:s anslag i de förhandlingar som snart tar vid om EU:s kommande flerårsbudget.

Mellan 2014 och 2019, anslog CEF Transport 23,3 miljarder euro till samfinansiering av projekt med gemensamma intressen. Av dessa pengar överfördes 11,3 miljarder från Cohesion Fund som är en annan EU-fond.

Stamnätet, som delvis är färdigt, består av länkar och noder ordnade i nio geografiska korridorer.

– Europeisk sjöfart står helt bakom att arbeta för att bli koldioxidneutral i enlighet med IMO:s minskningsstrategi, säger den europeiska redarföreningen ECSA:s generalsekreterare Martin Dorsman i ett pressmeddelande. Det mycket ambitiösa målet kommer att kräva teknisk forskning och utveckling och EU-finansiering är nödvändigt för att skapa arbete och tillväxt i Europa.

Publicerad 2019-10-03 11:26

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!