Incoterms: de nya leveransvillkoren är här

Incoterms 2020, de nya reviderade leveransvilkoren som används i internationell handel lanseras 12 september av Internationella handelskammaren. (Bild: ICC) Incoterms 2020, de nya reviderade leveransvilkoren som används i internationell handel lanseras 12 september av Internationella handelskammaren. (Bild: ICC)

Första versionen av leveransvillkoren Incoterms lanserades för över 80 år sedan. För att följa med i utvecklingen lanserar de internationella handelskamrarna ICC ett uppdaterat regelverk, Incoterms 2020. Det börjar gälla i januari 2020.

Den senaste versionen som fortfarande är giltig är Incoterms 2010. Med fler deltagare i det globala handelssystemet än någonsin är behovet av vägledning och tydlighet i internationella affärer enormt, menar ICC Sweden. Med hjälp av standardvillkoren i Incoterms kan köpare och säljare exempelvis komma överens om viktiga detaljer som riskfördelning och försäkringar av exportgods.

Arbetsgruppen som utarbetat det uppdaterade regelverket från svensk sida består av nio experter: fyra användare och fem handelsrättsadvokater, som tillsammans har ett globalt perspektiv på internationell handel. Sedan 2016 har arbetsgruppen haft regelbundna möten för att analysera, diskutera och utvärdera de fler än 3 000 substantiella kommentarer som skickats in från ICC:s olika nationalkommittéer. Vid två tillfällen har konsultationer med användare från nationalkommittéer ägt rum.

I Sverige har en arbetsgrupp ledd av Johnny Herre, justitieråd i Högsta Domstolen

samt ordförande för ICC Swedens kommitté Handelsrätt, följt arbetet med uppdateringen och bidragit med synpunkter.

– Eftersom den nuvarande versionen har tio år på nacken är det mycket som ändrats, säger Margi Strandberg-Mataj, Policy Manager på ICC Sweden. Mycket har behövt ändras för att anpassas till digitaliseringen. Ett exempel är utformningen av konossementet,eller fraktbrevet (bill of lading) som är en grundläggande handling i sammanhanget.

ICC Sweden erbjuder en halv dags påbyggnadskurs för personer som har utbildning i Incoterms 2010 och en mer djupgående heldagskurs för personer som är nya på området. Incoterms kan förbeställas i tvåspråkig svensk-engelsk version för leverans efter lanseringen den 12 september.

Publicerad 2019-08-29 11:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
01 apr
EDX
Birmingham, Storbritannien
20 apr
Hannover Messe 2020
Hannover, Tyskland
19 aug