Incoterms: de nya leveransvillkoren är här

Incoterms 2020, de nya reviderade leveransvilkoren som används i internationell handel lanseras 12 september av Internationella handelskammaren. (Bild: ICC) Incoterms 2020, de nya reviderade leveransvilkoren som används i internationell handel lanseras 12 september av Internationella handelskammaren. (Bild: ICC)

Första versionen av leveransvillkoren Incoterms lanserades för över 80 år sedan. För att följa med i utvecklingen lanserar de internationella handelskamrarna ICC ett uppdaterat regelverk, Incoterms 2020. Det börjar gälla i januari 2020.

Den senaste versionen som fortfarande är giltig är Incoterms 2010. Med fler deltagare i det globala handelssystemet än någonsin är behovet av vägledning och tydlighet i internationella affärer enormt, menar ICC Sweden. Med hjälp av standardvillkoren i Incoterms kan köpare och säljare exempelvis komma överens om viktiga detaljer som riskfördelning och försäkringar av exportgods.

Arbetsgruppen som utarbetat det uppdaterade regelverket från svensk sida består av nio experter: fyra användare och fem handelsrättsadvokater, som tillsammans har ett globalt perspektiv på internationell handel. Sedan 2016 har arbetsgruppen haft regelbundna möten för att analysera, diskutera och utvärdera de fler än 3 000 substantiella kommentarer som skickats in från ICC:s olika nationalkommittéer. Vid två tillfällen har konsultationer med användare från nationalkommittéer ägt rum.

I Sverige har en arbetsgrupp ledd av Johnny Herre, justitieråd i Högsta Domstolen

samt ordförande för ICC Swedens kommitté Handelsrätt, följt arbetet med uppdateringen och bidragit med synpunkter.

– Eftersom den nuvarande versionen har tio år på nacken är det mycket som ändrats, säger Margi Strandberg-Mataj, Policy Manager på ICC Sweden. Mycket har behövt ändras för att anpassas till digitaliseringen. Ett exempel är utformningen av konossementet,eller fraktbrevet (bill of lading) som är en grundläggande handling i sammanhanget.

ICC Sweden erbjuder en halv dags påbyggnadskurs för personer som har utbildning i Incoterms 2010 och en mer djupgående heldagskurs för personer som är nya på området. Incoterms kan förbeställas i tvåspråkig svensk-engelsk version för leverans efter lanseringen den 12 september.

Publicerad 2019-08-29 11:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

24 sep
IMHX
Birmingham, Storbritannien.
30 sep
01 okt
Parcel & Post Expo
Amsterdam, Nederländerna
01 okt
02 okt