Hundratal åkerier granskades efter misstänkt skattefusk

(Bild: Mats Udikas) Flera av de åkerier som driver trailerfrakt har gått över från egna anställda till utländska chaufförer. (Bild: Mats Udikas) Flera av de åkerier som driver trailerfrakt har gått över från egna anställda till utländska chaufförer.

Förra året granskade Skatteverket ett hundratal åkerier i en särskild kontroll. Totalt ledde utredningarna till höjda skattebelopp på 44 miljoner kronor och att ytterligare ett tusental chaufförer nu kommer att kontrolleras.

Skatteverket genomförde förra året kontroller hos ett urval av åkeriföretag som bedömdes vara i riskzonen.

– Vi har sett att arbetsgivaravgifter inte har betalats och att det gjorts fel med avdragen skatt och kontrolluppgifter, säger Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket i ett pressmeddelande

Kontrollen gjordes framför allt på svenska åkeriföretag som anlitat chaufförer bosatta utomlands, samt av utländska bemanningsföretag med åkeriverksamhet i Sverige.

– Det har förekommit olika upplägg och otillåtna konstruktioner i syfte att undkomma skatt, på så vis har man kunnat hålla onormalt låga priser i upphandlingar. Vi jobbar för att få bort osund konkurrens, säger Pia Bergman.

Skatteverket har bland annat sett att utländsk arbetskraft som arbetar i åkerierna inte anmäls till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. 

Ofta anlitas chaufförerna som enskilda näringsidkare. Men de har varit helt osjälvständiga gentemot åkeriet och Skatteverket anser att dessa chaufförer kan anses vara arbetstagare i förhållande till åkeriet. Det innebär att åkeriet ska göra skatteavdrag från ersättning av arbete.

Slutsatserna av utredningen finns i Skatteverkets rapport "Åkeriverksamhet i Sverige 2015" som finns på Skatteverkets hemsida.

Publicerad 2016-03-03 10:32