Här byggs ny järnvägsterminal i Umeå

Området intill Dåva företagspark strax nordost om Umeå där en ny järnvägsterminal ska byggas. Foto: Anna-Clara Fridén/INAB Området intill Dåva företagspark strax nordost om Umeå där en ny järnvägsterminal ska byggas. Foto: Anna-Clara Fridén/INAB

Den nya företagsparken i det nordöstra hörnet av Umeå ska få en järnvägsanslutning – vilken kan sägas bli första etappen i ett av norra Sveriges största järnvägsprojekt hittills.

Dåva företagspark ligger cirka 10 kilometer nordväst om Umeå centrum ett stenkast från E4. Området etablerades på 1970-talet, då som en avfallsstation. På senare år har allt fler logistikanläggningar etablerats i företagsparken och nu har Umeå kommun beslutat att ansluta Dåva företagspark till järnvägsnätet och bygga en järnvägsterminal på området.

Den tilltänkta järnvägsanslutningen från Dåva företagspark ned till centrala Umeå och Ostkustbanan utgör också första biten av den framtida Norrbnotniabanan som börjat byggas i år.

– Vi ser möjligheten för Umeå att vara ett logistiskt nav i regionen i och med våra anläggningar som effektivt kopplar ihop flera trafikslag. Att vi nu satsar på en järnvägsterminal på Dåva, med sin specialiserade nisch inom miljö och hållbarhet, är ett naturligt steg och bidrar till den effektiva och hållbara utveckling av Umeå som vi ser framför oss, säger Lennart Holmlund styrelseordförande för Dåva Terminal AB.

FAKTA Dåva företagspark

Umeå energi driver sedan 2000 en avfallsförbränningsanläggning i området. Sedan 2010 är en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i full drift. Bränsleleveranser till anläggningen består av hushålls- och verksamhetsavfall från kommuner i norra Sverige samt import från Europa, främst Norge. Stora mängder biobränsle transporteras in till anläggningen samtidigt som mängden restprodukter som kan återanvändas har ökat radikalt.

Total hanteras idag ca 700 000 ton gods per år i Dåva företagspark. Det handlar om cirka 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-06-04 09:27 Uppdaterad torsdag, 10 juni 2021 04:51

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021