Göteborgs hamn ökade sin containertrafik med fyra procent

– Förtroendet för Göteborgs hamn fortsätter att öka,säger hamnens vd Elvir Dzanic. (Bild: Göteborgs hamn) – Förtroendet för Göteborgs hamn fortsätter att öka,säger hamnens vd Elvir Dzanic. (Bild: Göteborgs hamn)

Den svenska containermarknaden minskade med en procent under första halvåret 2019. Göteborgs hamn rapporterar att man trots det successivt ökat volymerna och tagit marknadsandelar.

Mellan januari och september i år är ökningen fyra procent i Göteborg och består framförallt av gods från ostkusten som flyttats via järnväg till västkusten.

Ökningen kommer efter det volymtapp under 2016–17 som till stor del tillskrivs de stridsåtgärder som arbetsgivare och fack tog till i Maersk-ägda APM Terminals som driver containerterminalen i Skandiahamnen.

Återhämtningen under 2018 bestod primärt av att västsvenska lastbilsburna containervolymer återvände till Göteborgs hamn. Under 2019 är det gods från resterande delar av Sverige som står för den största ökningen. Det visar Göteborgs Hamns nyligen framtagna volymstatistik till och med årets tredje kvartal.

Ökningen av gods från hela Sverige till Göteborgs hamn bekräftas av de kraftigt växande siffrorna för järnvägsburet containergods. Den största andelen av inlandsgodset kommer till Göteborgs hamn på just järnväg, och järnvägsvolymerna ökade med hela 20 procent mellan januari och september i år, rapporterar hamnen. De mer långväga volymerna från till exempel norra och östra Sverige skulle därför alltså vänt tillbaka till Göteborgs hamn.

– Göteborgs hamn är hela Sveriges hamn och att vi fortsätter att öka i hela landet på containersidan understryker den bilden, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

– Jag konstaterar att förtroendet för Göteborgs hamn som garant för näringslivets access till omvärlden fortsätter att öka, trots ett osäkert konjunkturläge och en avvaktande marknad nationellt.

Han tillägger att det osäkra konjunkturläget slår igenom i volymen för några av hamnens andra godsslag. Från att ha legat på historiskt höga nivåer de senaste åren har hamnens intra-europeiska roro-volymer minskat med fem procent under januari-september i år.

Nedgången är störst på Belgien mot bakgrund av de ovanligt höga volymer som bilindustrin visade upp under 2018. Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med 8 procent jämfört med föregående år. Hanteringen av olje- och energiprodukter minskade med tio procent under rapportperioden.

Publicerad 2019-11-07 11:32

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna