”Göteborg förlorade 240 000 teu under konflikten”

Göteborgs hamn har tappat marknadsandelar för containerhanteringen till andra svenska hamnar under åren 2015-2017. (Källa: Damvad Analytics och Sveriges Hamnar) Göteborgs hamn har tappat marknadsandelar för containerhanteringen till andra svenska hamnar under åren 2015-2017. (Källa: Damvad Analytics och Sveriges Hamnar)

Hamnkonflikten i Göteborg kostade företagen i landet 4,5 miljarder kronor. Det fastslår en rapport från Svenskt Näringsliv. Samtidigt tappade Göteborgs hamn containervolymer motsvarande 240 000 teu.

Svenskt Näringsliv har låtit konsultfirman Damvad Analytics utreda näringslivets kostnader och samhällseffekterna av den segdragna arbetskonflikten hos APM Terminals i Göteborg.

Enligt rapporten ”Hamnkonflikten i Göteborg – Vilka kostnader har konflikten gett upphov till?” uppgick de rena logistikkostnaderna på grund av omdirigeringar av trafiken till 1,5 miljarder kronor. Näringslivets kostnader för försenade leveranser beräknas till åtminstone det dubbla, 3 miljarder kronor.

Hamnkonflikten har också inneburit ökade samhällsekonomiska kostnader på totalt 190 miljoner kronor. Det är bland annat ökade koldioxidutsläpp på 70 000 ton, vilket innebär samhällsekonomiska kostnader på 80 miljoner kronor.

Totalt är det containervolymer på 240 000 teu (motsvarande 20-fots-containrar) som dirigerats om på grund av konflikten. Andra hamnar har tagit över trafiken, vilket inneburit att transporterna blivit längre. Svenska hamnar som nämns i rapporten är Helsingborg, Gävle och Norrköping. Bland de utländska finns bland annat Antwerpen, Rotterdam och Hamburg.

Konflikten medförde också att Göteborgs marknadsandelar för containrar har minskat bland de svenska hamnarna. 2015 var Göteborgs marknadsandel för containrar 56 procent i Sverige. Den minskade till 41 procent under 2017.

Rapportförfattarna ser också en långsam återgång till läget innan konflikten eskalerade under sommaren 2017. Man bygger resonemanget på statistik över containertrafiken från Sveriges Hamnar och SCB.

Hamnarbetarförbundet kommenterade snabbt rapporten och är inte oväntat mycket kritisk. Enligt förbundet är rapporten ett ”renodlat påverkansmaterial avsett att öka trycket på regeringen att inskränka strejkrätten”.

Hamnarbetarförbundets inställning är att är de ökade kostnaderna främst är knutna till APM Terminals lockout av kvälls- och övertidsarbete under maj och juni 2017. Något man i och för sig uppger sig hitta stöd för i rapporten.

Mats Udikas

Publicerad 2018-05-23 23:05

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna
01 apr
EDX
Birmingham, Storbritannien